Det afrikanske menneskerettighetssystemet

Den afrikanske union, African Union (AU), er det viktigste forumet for multilateral dialog og samhandling på det afrikanske kontinent.

Den afrikanske union, African Union (AU), er det viktigste forumet for multilateral dialog og samhandling på det afrikanske kontinent. Organisasjonens forløper var Organisasjonen for afrikansk enhet, Organization for African Union (OAU), som ble etablert i 1963. Initiativet til å danne AU ble tatt i 1999 gjennom Sirte-erklæringen. AUs stiftelsesdokument ble vedtatt i 2000 og trådte i kraft i 2001. AU har 53 medlemsland.

Formål

AUs overordnede formål er å arbeide for større enhet og solidaritet mellom de afrikanske land og folk. Organisasjonens formål presenteres i mer detalj i stiftelsesdokumentets artikkel 3.

Forankring av AUs MR-arbeid

I AUs stiftelsesdokument artikkel 3 bokstav e) heter det at AU skal fremme internasjonalt samarbeid i samsvar med FN-pakten og Verdenserklæringen om menneskerettigheter. Etter bokstav h) skal AU videre fremme og beskytte mennesker og folks rettigheter i samsvar med the African Charter on Human Rights og andre relevante menneskerettighetsinstrumenter.


Menneskerettslig normgrunnlag

AUs menneskerettslige normgrunnlag fremkommer hovedsaklig av Det afrikanske charteret om menneskers og folks rettigheter. Denne konvensjonen nedfeller sivile og politiske rettigheter såvel som økonomiske, sosiale og kulturelle. Konvensjonen skiller seg ellers fra FNs generelle  MR-konvensjoner og de øvrige regionale MR-konvensjonene ved at den nedfeller rettigheter for både for enkeltindivider og folkegrupper. Konvensjonen nedfeller også enkelte plikter for individet. Utover dette har AU vedtatt en tilleggsprotokoll om kvinners rettigheter og en særkonvensjon om barns rettigheter.

 

Overvåkningsorganer


Den afrikanske menneskerettighetskommisjonen (ACHPR) er det viktigste gjennomføringsorganet for det afrikanske MR-systemeter. MR-kommisjonens struktur og mandat følger av det afrikanske MR-charterets del II. Her fremkommer det at kommisjonen blant annet skal behandle statsrapporter og individuelle og mellomstatlige klagesaker. Kommisjonens anbefalinger er kun rådgivende. AU har etablert en ekspertkomite for barns rettigheter med mandat til å overvåke gjennomføringen av den afrikanske barnekonvensjonen. En tilleggsprotokoll til MR-charteret om en afrikansk MR-domstol trådte i kraft 15. januar 2004.

 
 
 
 

Til toppen