Andre norske initiativer

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Som leder av giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) har Norge oppfordret til økt støtte til palestinerne. Regjeringen ser også på muligheten for at Norge kan bidra til Det internasjonale pengefondets katastrofefond og muligheten for mer midler til låneordninger for lavinntektsland.