Høynivåmøte om migrasjon og utvikling i FN

Under høynivådialogen 14. og 15. september 2006 ble migrasjon og utvikling satt på FNs dagsorden for første gang. Hovedinntrykket fra møtet er at det internasjonale samfunnet langt på vei beveger seg mot en felles forståelse av de utfordringene man står overfor når det gjelder migrasjon og utvikling.

UDs plattform i forkant av høynivådialogen, samt oppsummeringer er lagt ut her:

Norsk plattform til høynivådialogen
Rapporten til UDs prosjektgruppe dannet grunnlaget for utviklingsminister Erik Solheims plattform i forkant av høynivådialogen. Rapporten omtaler også hvordan UD i etterkant av FN-møtet vil arbeide videre med å sikre sammenhengen mellom politikkområdene migrasjon og utvikling, samt hvordan ulike parter vil inkluderes i dette arbeidet. Les rapporten her.

Statsråd Solheims tale
Utviklingsminister Erik Solheim ledet den norske delegasjonen under FNs høynivådialog om migrasjon og utvikling. Solheims innlegg la vekt på de positive aspektene ved migrasjon, og at migrasjon bør være et valg der migranter har rettigheter. Kvinner og barns rettigheter må løftes fram i det videre arbeidet. Statsråden uttrykte også støtte til generalsekretærens forslag om et globalt forum, som oppfølging av høynivådialogen. Utviklingsminister Solheims tale kan leses her.

Chairperson’s Summary
I etterkant av høynivådialogen i FN ble det skrevet et Chairperson’s Summary. Den offisielle oppsummeringen av FN-møtet på engelsk kan leses her.

Den norske delegasjonens oppsummering
En oppsummering av høynivådialogen fra den norske delegasjonen kan leses her.

Høynivådialogen sine nettsider
For de enkelte innlegg og for oppsummering av de fire rundebordene, se FNs nettsider.

 

Til toppen