Ungdom, migrasjon og utvikling

Blant verdens 200 millioner internasjonale migranter finner vi en stor andel unge mennesker. Under FNs ungdomstoppmøte i New York i oktober i 2006, ”United Nations Global Youth Leadership Summit”, arrangerte Utenriksdepartementet i samarbeid med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) et seminar om sammenhengen mellom ungdom, utvikling og migrasjon. Nærmere 300 unge fra alle kontinenter deltok på ungdomstoppmøtet.

Nedenfor følger en oppsummering fra seminaret:

16.01.07

I globaliseringens tid krysser stadig flere mennesker landegrenser, verdenshav og kontinenter i jakten på et nytt liv med nye muligheter. Blant verdens 200 millioner internasjonale migranter finner vi en stor andel unge mennesker. Mange av disse unge menneskene kommer opprinnelig fra land i Sør – land med mye fattigdom.

Fattig eller rik, ungdom er en av verdens store ressurser, og ungdom kan bidra i kampen mot global fattigdom. Dagens unge er framtida. Ungdom i migrasjon kan spille en viktig rolle i kampen mot fattigdom, ved at de positive effektene av migrasjon forsterkes og de negative effektene reduseres. Overføring av kunnskap mellom opprinnelses- og mottakerland, styrkede sosiale og økonomiske nettverk, krysskulturell forståelse og pengeoverføringer er eksempler på positive effekter ved migrasjon.

Vår utfordring er å få mer kunnskap om på hvilke måter disse positive effektene ved ungdoms migrasjon kan forsterkes. Som et ledd i denne prosessen er det viktig at ungdom selv blir hørt og får mulighet til å delta med sine synspunkter på mulighetene og utfordringene som knyttes til dette feltet.

Under FNs ungdomstoppmøte i New York i oktober 2006, ”United Nations Global Youth Leadership Summit”, arrangerte Utenriksdepartementet i samarbeid med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) et seminar om sammenhengen mellom ungdom, utvikling og migrasjon. Nærmere 300 unge fra alle kontinenter deltok på ungdomstoppmøtet.

FNs befolkningsfond (UNFPA) og FNs barnefond (UNICEF) deltok også på seminaret. Utenriksministerens politiske rådgiver, Gry Larsen, representerte Norge og holdt et innlegg.

LNUs leder Christoffer Grønstad og leder i Studentes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), Kathrine Sund, representerte LNU under seminaret. Sammen har de oppsummert hovedpunktene i diskusjonen fra ungdomstoppmøtet. Ungdomsrepresentantenes synspunkter er nyttige innspill i Utenriksdepartementets videre arbeid med migrasjon og utvikling.

Til toppen