Spørsmål og svar om Tanzania

Hovedmålet for Norges innsats i Tanzania er å bidra til økonomisk vekst og redusert fattigdom, særlig på områder hvor Norge har mye kunnskap.

1. Hvordan er Norge representert i Tanzania?
Norge har en ambassade i Dar es Salaam og generalkonsulat på Zanzibar og i Arusha. Se ambassadens nettsider. 

2. Hva er bakgrunnen for Norges samarbeide med Tanzania?
Tanzania ble prioritert samarbeidspartner for norsk bistand i 1966. Den gang lå fokus i stor grad på samarbeid mellom norske eksperter og tanzanianere, om for eksempel bygging av veier og undervisning i skoler. I dag blir det meste av pengene kanalisert gjennom tanzanianske myndigheter, for at de skal kunne levere tjenester innenfor helse, utdanning, veier og så videre til sin befolkning. En del av bistanden blir også gitt gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner (som for eksempel Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Care International) og FN.

3. Hvilke tema jobber Norge med i Tanzania?
Hovedmålet for Norges innsats i Tanzania er å bidra til økonomisk vekst og redusert fattigdom, særlig på områder hvor Norge har mye kunnskap. De områdene vi fokuserer på er energi og miljø/skog/klimaendringer. I tillegg er innsatsen for å bekjempe barne- og mødredødelighet viktig for Norge i Tanzania.

4. Hvor mye gir Norge i bistand til Tanzania?
Tanzania var i 2009 det landet i verden som mottok mest norsk bistand. Totalt mottok Tanzania 731 millioner kroner i 2009. Av dette ble 265 millioner kroner gitt som støtte fra den norske stat og direkte inn i Tanzanias statsbudsjett.

5. Hvordan sikrer Norge at bistanden kommer fram til mottakerne?
Norges arbeid mot korrupsjon i Tanzania kan deles i to. Nummer 1: Avsløre og forhindre korrupsjon i våre egne prosjekter. Nummer 2: Hjelpe myndighetene i Tanzania til å bli flinkere til å avsløre og rettsforfølge korrupsjon i Tanzania generelt. Hva gjør vi for å avsløre og forhindre korrupsjon i våre egne prosjekter: Ambassaden i Dar es Salaam har inngått avtale med et revisjonsselskap som hjelper oss med å evaluere og forbedre finansforvaltning hos de partnere som får norske penger. Finner vi mislighold kreves pengene tilbake. Hva vi gjør for å styrke Tanzanias kapasitet til å avsløre korrupsjon: Bedre styresett og mindre korrupsjon krever koordinert innsats fra Norge og andre givere. Norge er nå leder for gruppen som gir budsjettstøtte til Tanzania, og det betyr at vi jevnlig møter myndighetene for å diskutere og evaluere innsatsen for redusert fattigdom og korrupsjon. I disse møtene diskuterer vi framgang i avtalte reformer og tar opp saker som godt styresett og antikorrupsjon. Konkret har Norge målrettet innsatsen mot styrket offentlig finansforvaltning, samt bedre gruvebeskatning - både i finansministeriet og skatteetaten

6. Hvordan er den politiske utviklingen i Tanzania?
Tanzania er et stabilt demokrati, der flerpartisystemet ble innført i 1994. To saker har dominert den politikken i Tanzania i 2009: en sterk debatt om korrupsjon og en positiv utvikling mot forsoning på Zanzibar. De siste årene har det blitt avslørt flere store korrupsjonssaker i Tanzania. Flere av disse avsløringene har ført til at penger er blitt betalt tilbake til statskassen. Rettsvesenet i Tanzania etterforsker stadig flere saker av korrupsjon, men det er foreløpig ikke mange som er dømt for korrupsjon. Det er vanskelig å vurdere om korrupsjonen har blitt verre eller bedre i Tanzania det siste året, men åpenheten rundt korrupsjon har klart blitt større. På Zanzibar ser det etter 15 år med politisk uro og vold knyttet til valg ut til at de to store partiene CCM og CUF har blitt enige om en maktdeling som kan bringe forsoning. Under debatten i parlamentet ble det flere ganger uttrykk takknemlighet for Norges støtte til forsoningsprosessen.

Til toppen