Kommunal- og moderniseringsdepartementets digitale informasjonsmøte for politiske partier

På denne siden kan du se opptak fra møtet som ble arrangert onsdag 17. mars, kl. 10.00-12.00.

Nett-tv Kommunal- og moderniseringsdepartementet inviterer til digitalt informasjonsmøte for politiske partier

Se sendingen her

Se sendingen her

Tema: Partiloven, partiportalen, rapportering (krav og frister) til Statistisk sentralbyrå, samt orientering fra partilovnemnda.

Presentasjoner fra møtet:

Agenda 

  • 10.00-10.15 Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Velkommen og kort informasjon
  • 10.15-10.55 Statistisk sentralbyrå  
  • 10.55-11.10 Pause
  • 11.10-11.30 Statsforvalteren i Vestland
  • 11.30-11.45 Partilovnemnda
  • 11.45-12.00 Ev. spørsmål

Du kan sende inn spørsmål i forkant og underveis til Berit.Berg@kmd.dep.no

Del gjerne lenken internt i organisasjonen til de du mener kan ha nytte av å følge møtet.