Statens Revisjonskontor London (1941–1945)

I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under okkupasjonsmakten i Oslo. Fra 3. januar 1941 var ansvaret for Statens Revisjonskontor i London lagt til et regjeringsmedlem. I statsråd i London 8. mai 1945 ble departementsstrukturen gjenopprettet i Oslo.

Regjeringspolitikere