Mari Thjømøe nytt styremedlem i Avinor AS

På generalforsamling i Avinor AS fredag 16. mai ble Mari Thjømøe valgt som nytt styremedlem.

På generalforsamling i Avinor AS fredag 16. mai ble Mari Thjømøe valgt som nytt styremedlem.

Mari Thjømøe (født 1962) er daglig leder og styreleder i Thjømøekranen AS. Hun er styreleder i Seilsport Maritimt Forlag AS, nestleder i styret i E-Co Energi AS og har styreverv i stiftelsen Sintef, Sevan Marine ASA, Tryg A/S og i Argentum Fondsinvesteringer AS.

Mari Thjømøe er valgt som nytt styremedlem i Avinor (foto: Petoro)

- Jeg er godt fornøyd med valget av Mari Thjømøe som nytt styremedlem i Avinor. Thjømøe har solid og relevant kompetanse, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Styrelederen i Avinor, Ola Mørkved Rinnan, og nestlederen i styret, Ola Henrik Strand, ble gjenvalgt for to år.

Styret i Avinor vil etter generalforsamlingen bestå av følgende personer:

Eiervalgte styremedlemmer:
Styreleder Ola Mørkved Rinnan
Nestleder Ola Henrik Strand
Tone Lindberg Hofstad
Dag Helge Hårstad
Eli Skrøvset
Mari Thjømøe

Ansattvalgte styremedlemmer:
Grete Ovnerud
Heidi Anette Sørum
Per Erik Nilsen
Olav Aadal

Generalforsamlingen har i samsvar med revidert nasjonalbudsjett vedtatt at det skal utbetales et utbytte fra Avinor på 445,4 mill. kr.

Bakgrunn
Avinor AS er et heleid statlig aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser og samferdselsministeren er generalforsamling for selskapet.

Til toppen