- Forskning og utvikling viktig for petroleumsvirksomheten

Olje- og energiminister Tord Lien besøkte i dag Statoils forskningssenter på Rotvoll, og Statoils kontor og Odfjell Drilling Technology i Stjørdal.

Under besøket på Statoils forskningssenter fikk statsråden blant annet en omvisning i laboratoriet.

- Statoils satsing på forskning og utvikling er omfattende, og det er interessant å se dette arbeidet i praksis. Regjeringen ønsker å fortsette å støtte opp under og samarbeide med selskapene når det kommer til teknologiutvikling. For at vi skal få mest igjen for våre petroleumsressurser og samtidig bli enda bedre på helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel er dette arbeidet viktig, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Senere på dagen besøkte Lien Statoils hovedkontor for Midt-Norge i Stjørdal og Odfjell Drilling Technology. Odfjell har nylig sett seg nødt til nedbemanne i Stjørdal.

- Det er leit å høre at Odfjell har måtte nedbemanne i Stjørdal. Jeg håper både de ansatte jeg møtte og andre herfra raskt finner seg nye jobber i sektoren. Dette er høyt skolerte medarbeidere, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien og statssekretær Kåre Fostervold (t.h.) under omvisningen på laboratoriet til Statoils forskningssenter på Rotvoll. (Håkon Smith-Isaksen/OED)
Til toppen