- Den sikkerhetspolitiske dialogen i Norden er styrket

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- De nordiske landene har styrket den sikkerhetspolitiske dialogen. Vi har et godt, felles situasjonsbilde, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide etter det nordiske forsvarsministermøtet i Stockholm 10. november.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen var sentralt i møtet mellom de nordiske landene og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg deltok på møtet mellom de nordiske og baltiske landene i Stockholm. Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist til høyre for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg deltok på møtet mellom de nordiske og baltiske landene i Stockholm. Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist til høyre for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Marita I. Wangberg, FD

Vi har hatt gode diskusjoner om sikkerhetsutviklingen i vår region. Vi ser et Russland som styrker sin militære kapasitet og som bruker militærmakt for å oppnå sine strategiske målsetninger. Vi ser en økning i militær aktivitet i Østersjøen, men også i nordområdene, og dette stiller større krav til reaksjonsevne, beredskap og felles situasjonsforståelse. Vi har drøftet hvilke konsekvenser dette har for nasjonal planlegging og for samarbeidet i og med NATO, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. 

Hun sier at samarbeidet mellom de nordiske landene er unikt.

- Dette er en av ytterst få arenaer der NATO-medlemmer, ikke-NATO-medlemmer, EU-medlemmer og ikke-EU-medlemmer kan diskutere den sikkerhetspolitiske situasjonen. Fra norsk side er vi opptatt av at Sverige og Finland er viktige partnere for NATO, og vi har i mange år vært pådrivere for å knytte dem tettere til alliansen, sier forsvarsministeren.

På det nordiske møtet deltok NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist, Finlands forsvarsminister Jussi Niinistöö og Norges forsvarsminister Ine Eriksen Søreide samt representanter fra Island og Danmark.

- NATO setter stor pris på det nordiske forsvarssamarbeidet. Det er et enestående samarbeid mellom NATO-medlemmer og ikke-medlemmer, i et område som har stor betydning. NATO vil utvide vårt samarbeid med Norden ytterligere, sier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

 

Styrket samarbeid

Ine Eriksen Søreide mener at det nordiske forsvarssamarbeidet utvikler seg positivt.

- Jeg er særlig fornøyd med fremdriften i samarbeidet om trening og øving, og at vi er i stand til å tiltrekke oss stadig flere land på øvelser i vår region. Nå har også Island undertegnet en avtale om å bli med i såkalt Cross Border Training, der de nordiske landenes jagerfly trener på tvers av landegrensene. Vi har tidligere blitt enige om at vi kan bruke luftrommet over hele Norden. Nå kan vi også bruke baser på Island, sier Ine Eriksen Søreide.

De nordiske landene har også arbeidet videre med å etablere gradert samband mellom de nordiske lands forsvar og forsvarsdepartementer, samt systemer for utveksling av radardata. De jobber også med en avtale for å kunne bruke flybaser i andre nordiske land som reservebaser.

Etter det nordiske møtet ankom også forsvarsministrene for de baltiske landene for å drøfte blant annet nordisk-baltisk samarbeid og sikkerhetssituasjonen i Østersjøområdet. Samarbeid i internasjonale operasjoner sto også på agendaen.

- De nordiske landene er engasjert i internasjonale operasjoner i Afghanistan, Mali og Irak og i kapasitetsbyggingsinnsats i Georgia, Ukraina og Afrika. Vi har i dag drøftet mulighetene for å styrke koordineringen av innsatsen og se på nye muligheter for samarbeid, sier forsvarsministeren.

 

Nordeuropeiske land samlet

Onsdag 11. november skal statsråden ha samtaler om aktuelle sikkerhetsutfordringer i et bredere forum, Northern Group. Der deltar Storbritannias forsvarsminister Michael Fallon, samt representanter fra forsvarsdepartementene i Nederland, Tyskland og Polen i tillegg til de nordiske og baltiske lands ministre. Northern Group er et uformelt sikkerhetspolitisk konsultasjonsforum som bidrar til å legge til rette for styrket forsvarssamarbeid og bedret situasjonsforståelse i våre nærområder.

 

Les også:

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/11/nordiskt-baltisk-statement/