- Enova er viktig på veien mot lavutslippssamfunnet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet onsdag den andre dagen av Enovakonferansen 2016 i Trondheim. Enovakonferansen "Det grønne gullet" har over 700 deltagere og er en viktig møteplass for bedrifter, organisasjoner og forskningsmiljøer som jobber med nye energi- og klimaløsninger.

- Enovakonferansen samler mange av de som jobber med energi og klima. På konferansen har vi sett en rekke eksempler på fremtidsrettede prosjekter som bidrar til omstilling mot lavutslippssamfunnet. Enovas rolle er å være en pådriver i dette arbeidet, og har programmer innrettet mot alle sektorer. Enova gjør det lettere for både privatpersoner og bedrifter å ta gode energi- og klimavalg, sier olje- og energiminister Tord Lien.

På konferansens andre dag ble to nyheter presentert. Enova la fram utlysningen for andre fase av utbyggingen av hurtigladere til elbiler langs de store transportkorridorene i Norge. Utlysningen vil blant annet føre til at det i tillegg til de hurtigladerne som skal bygges i Sørøst-Norge, også vil komme ladestasjoner langs E39 fra Stavanger til Trondheim, og langs E6 nordover fra Trondheim til Tromsø.

- Gjennom utbyggingen av hurtigladestasjoner for elbiler, som etter hvert vil omfatte alle de store transportkorridorene i landet, bidrar Enova til at grunnleggende infrastruktur for bruk av elbil blir etablert. Dette gjør at elbil blir attraktivt som transportmiddel også over lengre avstander, og at ordet rekkeviddeangst snart vil gå i glemmeboka, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Enova annonserte i tillegg at de nå utvider Enovatilskuddet til også å omfatte helhetlig oppgradering av boliger. Tidligere var dette et eget søknadsbasert program utenfor denne ordningen. Enova reduserer energikravene for å få støtte, øker støttesatsene og gjennom Enovatilskuddet blir støtten også rettighetsbasert.

- Regjeringen vil legge til rette for økt energieffektivisering. Det finnes mange gode tiltak folk kan gjøre hjemme hos seg selv. Gjennom denne utvidelsen av Enovatilskuddet blir det lettere for boligeiere å tenke helhetlig når de planlegger renovasjon av huset sitt. Jeg mener dette vil føre til at boligeiere, håndverkere og byggebransjen for øvrig vil tenke mer på energi og muligheten for energibesparelse når de pusser opp boligen, sier Lien.Olje- og energiminister Tord Lien innledet den andre dagen av Enovakonferansen i Trondheim (foto: HSI/OED)

(Olje- og energiminister Tord Lien innledet den andre dagen av Enovakonferansen i Trondheim (foto: HSI/OED)Olje- og energiminister Tord Lien og adm.dir i Enova Nils Kristian Nakstad presenterte nyhetene om utlysningen av hurtigladestasjoner fase to, og utvidelsen av Enovatilskuddet under konferansen (foto: HSI/OED).

(Olje- og energiminister Tord Lien og adm.dir i Enova Nils Kristian Nakstad presenterte nyhetene om utlysningen av hurtigladestasjoner fase to, og utvidelsen av Enovatilskuddet under konferansen (foto: HSI/OED)