- I starten av et eventyr i nord

- Jeg tror at denne næringens betydning i Nord-Norge vil vokse, sa olje- og energiminister Tord Lien da han i dag innledet på konferansen Offshore Nordland i Sandnessjøen.

- Det er gledelig å se at Norskehavet er attraktivt for operatørene på norsk sokkel. Det er gjort flere funn, og vi ser særlig interesse rundt områdene rundt Skarv, Aasta Hansteen og Pil & Bue. Det gjør meg optimistisk med tanke på de store mulighetene vi har fremover i Norskehavet, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP). 

Tord Lien

Olje- og energiminister Tord Lien i Sandnessjøen. (Foto: HEV/OED).

Det ble solgt og levert 72 millioner Sm3 oljeekvivalenter fra Norskehavet i 2014. I TFO 2014 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder) ble det tildelt 16 utvinningstillatelser, mens det i tilsvarende tildeling for 2013 ble tildelt 19 utvinningstillatelser på denne delen av norsk sokkel.

- Denne regjeringen legger til rette for økt aktivitet, og det gjelder også i Norskehavet. Så lenge selskapene viser stor interesse for områdene i Norskehavet vil myndighetene tildele nye arealer i disse områdene. Det vil bety økt aktivitet og vekst også for Nordland og Helgeland i framtida, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Aasta Hansteen ligger om lag 320 kilometer vest for Bodø. Feltet skal bygges ut med en Spar-plattform, som vil bli den største i verden. Totalinvesteringer på 32 milliarder kroner gjør dette til et av de største og mest komplekse industriprosjektene i Europa. Produksjonen skal etter planen starte mot slutten av 2017.

Til toppen