- Økt arbeidsledighet i oktober

- Den moderate økningen vi har sett i den registrerte ledigheten siden årsskiftet fortsatte i oktober, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i en kommentar til NAVs nye ledighetstall som ble publisert i dag.

- Den moderate økningen vi har sett i den registrerte ledigheten siden årsskiftet fortsatte i oktober, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i en kommentar til NAVs nye ledighetstall som ble publisert i dag. - Vi har fortsatt en gunstig situasjon på arbeidsmarkedet med lavt nivå på arbeidsledigheten, legger statsråden til.

Ved utgangen av oktober var det registrert 68 000 helt ledige arbeidssøkere i NAVs registre. Det utgjør 2,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning på 7200 fra samme tid i fjor og en sesongkorrigert økning på 800 fra september.

Til toppen