- Spennende Enova-tildeling

Enova har besluttet å tildele 380 millioner kroner til Glencore Nikkelverks prosjekt for demonstrasjon av ny elektrolyseteknologi for kobberproduksjon i Kristiansand.

Hensikten med prosjektet er å bidra til mer energieffektiv kobberproduksjon og teknologien som skal demonstreres har stor spredningspotensiale internasjonalt. Tildelingen forutsetter godkjennelse fra ESA.

-Vi bruker store summer av felleskapets midler for å utvikle ny fremtidsrettet energi- og klimateknologi gjennom Enova. Tildelingen føyer seg inn i en rekke med gode, framtidsrettede teknologiprosjekter, og er et eksempel på at våre ordninger treffer industrien godt, sier olje- og energiministeren.

I forbindelse med klimaforliket fikk Enova utvidet mandat til en styrket satsing på energi- og klimateknologi. Målet er at satsingen blant annet skal bidra til en reduksjon av klimagassutslipp og bygge opp under utvikling av nye, energieffektive løsninger. Blant annet fikk Enova mandat til å gi støtte til fullskala produksjonslinjer i industrien som et ledd i satsingen på utvikling av ny energi- og klimateknologi.

-Glencores prosjekt viser at det er attraktivt å investere i industri i Norge, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Enova SF er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet og et viktig verktøy i satsingen på en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi. Enova tar selv beslutning i enkeltsaker. Olje- energidepartementet deltar ikke i behandlingen av enkeltsaker og er ikke klageinstans for beslutninger fattet av Enova.

Til toppen