- Spennende tider for norsk vindkraft

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg var torsdag en av innlederne på Norweadagen i Oslo. Norwea er bransjeorganisasjonen for norsk vindkraft og et av hovedtemaene på årets konferanse var nyheten om investeringsbeslutning for det store anlegget på Fosen i Trøndelag.

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg var torsdag en av innlederne på Norweadagen i Oslo. Norwea er bransjeorganisasjonen for norsk vindkraft og et av hovedtemaene på årets konferanse var nyheten om investeringsbeslutning for det store anlegget på Fosen i Trøndelag.

- Det er en svært gledelig nyhet at Statkraft og deres partnere har besluttet å investere i vindkraftprosjektene på Fosen og i Snillfjord-området. Dette er et av de største industriprosjektene i Fastlands-Norge, og når den står ferdig vil det være det største landbaserte vindparken i Europa, sier Freiberg.

Freiberg snakket også om de langsiktige perspektivene for regjeringens satsing på fornybar energi, spesielt i lys av den globale klimaavtalen i Paris.

- Paris-avtalen er et tydelig skritt på veien mot å bekjempe de globale klimaendringene. Det videre arbeidet vil kreve store investeringer i fornybar energi, og det er nettopp her Norge og norske ressurser kan, bør og vil, fortsette å spille en viktig rolle. Det inkluderer også satsing på vindkraft, fortsetter Freiberg.

Avslutningsvis oppdaterte statssekretæren også bransjen på status for rammevilkårene innen utvikling av fornybar energi, og trakk da spesielt fram det som gjøres innen elsertifikater, avskrivningsregler og nettutvikling.

(Statssekretær Kjell-Børge Freiberg på talerstolen under årets Norweadag. Foto:OED)