- Viktig å videreutvikle norsk vannkraft

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Olje- og energiminister Tord Lien hadde torsdag gleden av å foreta den offisielle åpningen av Braskereid 2 kraftverk i Våler i Hedmark.

Braskereidfoss 2 er et opprustningsprosjekt hvor det eksisterende anlegget er utvidet med et nytt aggregat. Dette vil øke produksjonen av fornybar energi ved kraftverket, uten at vannføringen endres.

Braskereidfoss 2 passer også godt med regjeringens mål om å øke produksjonen av fornybar energi gjennom bedre utnyttelse av eksisterende kraftanlegg. Med denne opprustningen vil det kunne leveres grønn kraft til om lag 2000 husstander. Det er viktig at vannkraften som allerede er bygd ut foredles og videreutvikles. Framover vil det være et betydelig behov for vedlikehold og reinvesteringer, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Statsråden trakk også fram betydningen av vannkraften, både når det gjelder forsyningssikkerhet og for å nå klimamålene.

Vannkraftproduksjon er viktig i et europeisk klimaperspektiv, og gjør at vi kan opprettholde forsyningssikkerhet i både det norske og det nordiske kraftsystemet. Vannkraftens rolle har en svært sentral plass i energimeldingen og vil fortsatt være ryggraden i energisystemet vårt. Selv om norsk vannkraft har over 100 års historie, representerer den også en spennende og framtidsrettet bransje, sier statsråd Lien.

(Fra den offisielle åpningen av Braskereidfoss 2)