- Viktig med internasjonalt forskningssamarbeid

Olje- og energiminister Tord Lien deltok fredag på et åpent møte om forskningsetikk i Oslo. Bakgrunnen var statsrådens reise til Israel i september og mulig samarbeid mellom norske og israelske universiteter innen blant annet petroleumsforskning.

Norske forskningsmiljøer oppfordres til å søke samarbeidspartnere verden over. Det handler om å heve kvaliteten på norsk forskning. Derfor er det viktig med internasjonalt forskningssamarbeid, også med Israel. Hovedformålet for reisen var å knytte kontakter mellom israelske og norsk forskningsmiljøer for mulig fremtidig samarbeid innen petroleums- og energisektoren, sier olje- og energiminister Tord Lien.

(Tord Lien og debattleder Aslak Bonde. Foto: Berthelsen/OED)

Debattmøtet ble arrangert av Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) og i tillegg til statsråden deltok representanter fra flere norske universiteter og akademia for øvrig. 

Til toppen