-Et viktig bidrag for å få fraktet inn nødvendig utstyr til Vest-Afrika

-Et viktig bidrag for å få fraktet inn nødvendig utstyr til Vest-Afrika, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide om at Norge nå sender et Hercules transportfly til operasjonen for å bekjempe ebola-viruset.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide mener dette er et viktig bidrag for å få fraktet inn nødvendig utstyr til Vest-Afrika til bekjempelse av ebola (foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvarets mediesenter).

Ebolasituasjonen er fortsatt svært usikker. Selv om tallene på antall smittede antyder stabilisering i Liberia, er situasjonen uklar og antallet smittede kan øke. Både i Guinea og Sierra Leone øker antallet smittede. Pr. 7. november er det rapportert om 13 268 syke, hvorav 4 960 døde.

-Regjeringen har sett det som viktig å støtte den internasjonale innsatsen mot ebola med en rekke ulike virkemidler, herunder både sivile og militære kapasiteter. En fortsatt, robust internasjonal innsats er viktig for å hindre ytterligere spredning av ebola, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.Regjeringen stiller en C-130J Hercules til disposisjon for frakt av personell og utstyr til Sierra Leone for bekjempelse av ebolaepidemien, i samarbeid med Storbritannia.
Regjeringen stiller en C-130J Hercules til disposisjon for frakt av personell og utstyr til Sierra Leone for bekjempelse av ebolaepidemien, i samarbeid med Storbritannia (foto: Torbjørn Kjosvold, FMS).

Regjeringen har tidligere stilt en C-130J Hercules til disposisjon for frakt av personell og utstyr til Sierra Leone for bekjempelse av ebolaepidemien, i samarbeid med Storbritannia. Nå er initielle klareringer klare slik at flyvningene kan starte opp. Forsvaret flyr C-130J transportflyet fra Gardermoen via Storbritannia til Sierra Leone.

-Vårt C-130J Hercules transportfly en svært etterspurt kapasitet, og er et viktig bidrag for å få på plass nødvendig utstyr så snart som mulig, sier forsvarsministeren. Norge har tilbudt flyet i inntil 3 måneder. Det er fortsatt ikke avklart hvor lenge det vil være behov for kapasiteten, sier forsvarsministeren.

Forsvarsminister Ine Søreide Eriksen besøkte 135 luftving før flyet tok av mot Storbritannia og Vest-Afrika. Her møtte hun foruten mannsskapet på flyet også Oberst Torgeir Aas, sjef for 135 luftving.
Forsvarsminister Ine Søreide Eriksen besøkte 135 luftving før flyet tok av mot Storbritannia og Vest-Afrika. Her møtte hun foruten mannsskapet på flyet også Oberst Torgeir Aas, sjef for 135 luftving. (foto: Torbjørn Kjosvold, FMS.)

Transportflyet skal i utgangspunktet kun frakte materiell. Det tas ikke sikte på å frakte smittede med dette flyet. Norge har også tilbudt ytterligere støtte i form av utstyr fra Forsvaret, blant annet til å støtte i etableringen av leiren der norsk personell skal bo.

Forsvaret har også klargjort en C-130J Hercules på 24 timers beredskap for å kunne frakte ebolasmittete norske personer hjem. Konseptet består av en sivil ombygd spesialambulanse som fraktes i flyet. Dette er en alternativ løsning til avtalene med Phoenix Air og Medic Air. Konseptet er etablert og vil bli benyttet i form av et tett og godt sivilt-militært samarbeid.

Les også mer hos Forsvaret.

Til toppen