- Investeringsbeslutning om pilotanlegg på Karmøy er gode nyheter

- Hydros investeringsbeslutning om et pilotanlegg for energieffektiv aluminiumsproduksjon på Karmøy er gode nyheter. Dette vil bringe en norsk industribedrift fremst i utviklingen av energieffektiv og klimavennlig teknologi, sier olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

Enova ga i fjor sommer Hydro tilsagn på 1,5 milliarder kroner i støtte til utvikling av ny energieffektiv aluminiumproduksjonsteknologi gjennom et pilotanlegg på Karmøy. Pilotanlegget vil bestå av 60 nye elektrolyseceller og produsere om lag 74 200 tonn aluminium årlig.

Tilsagnet til pilotanlegget er den største støtten Enova noen gang har gitt. Støtten utgjør 43 prosent av prosjektets kostnader.

- Regjeringen ønsker å legge til rette for å utvikle nye teknologiske løsninger som gir reduserte utslipp av klimagasser. Dette er et eksempel på at ordningene våre treffer på en god måte, sier Tord Lien.

Formålet med pilotanlegget er å demonstrere ny teknologi (HAL4e og HAL4e ultra) i en fullstendig produksjonslinje. Produksjonen av aluminium vil være en konsekvens av prosjektet, men ikke hensikten med investeringen. Dersom uttestingen er vellykket vil Hydro vurdere å benytte teknologien i nye investeringer i Norge og i utlandet.

- En sentral del av klimaforliket  var en styrket nasjonal satsing på klimateknologi gjennom Enova. Nå bruker vi store summer av fellesskapets midler til å utvikle fremtidsrettet teknologi sammen med norsk industri, sier Lien.

I Sundvolden-erklæringen fremgår det at regjeringen vil sikre at industrielle eiere av vannkraft, innenfor dagens konsolideringsmodell, kan ivareta sitt behov for forutsigbar krafttilgang også i fremtiden. I konsolideringsmodellen er det et grunnprinsipp at offentlig eierskap må ligge til grunn for reguleringen av norske vannkraftressurser.

Hydro har siden 2004 arbeidet med utviklingen av HAL4e-teknologien. Enova har tidligere tildelt 34 mill. kroner i støtte til Hydro til testing av teknologien i mindre skala. Utviklingsarbeidet utføres på Hydros testsenter på Årdal.

 

 

Til toppen