– Studiebarometeret peker på viktige utfordringer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Årets utgave av Studiebarometeret viser at studentene er mindre tilfredse med studiet de går på enn før. I tillegg bruker de litt mer tid på betalt arbeid og litt mindre tid på studiene. Dette kommer frem i årets utgave av Studiebarometeret. Nå vil statsråden diskutere utfordringene med studentene og fagmiljøer i sektoren.

– Jeg er ikke så overrasket over disse resultatene. Det har vært noen tøffe år. Mange av dagens studenter startet under pandemien, da det var strenge restriksjoner. Derfra gikk vi mer eller mindre rett over i krig i Europa, prisvekst og økonomisk usikkerhet. Vi tar tilbakemeldingene fra studentene på alvor, dette må vi og institusjonene se nærmere på, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Samtidig mener han det er grunn til optimisme.

– Flere oppgir at de er fornøyde med det sosiale og faglige læringsmiljøet, og andelen som gjennomfører utdanningen på normert tid er historisk høy, sier Borten Moe.

Minst fornøyde på profesjonsutdanningene

De mest fornøyde studentene finner vi på fysikk, arkeologi og geologi, mens studentene på sykepleie, lektorutdanning og grunnskolelærer er minst fornøyde.

– Det bekymrer meg at det det er så store variasjoner mellom fagene. Spesielt på en del av profesjonsutdanningene er studentene mindre fornøyde med undervisningen. Det bør vi ta som et tydelig signal. Nå jobber vi med en stortingsmelding hvor vi ser på hvordan vi kan gjøre innholdet i disse utdanningene bedre og mer relevant for arbeidslivet, sier statsråden.  

Jobber mer ved siden av studiene

Mens heltidsstudenter i gjennomsnitt brukte 8 timer i uken på betalt arbeid i årene 2017 til 2020, er antallet timer økt til 9,4 i 2022. Økningen kommer både av at flere studenter er i arbeid og at studentene i arbeid jobber flere timer enn tidligere.

– Jeg synes det er fint å se at flere studenter har mulighet til å jobbe litt ved siden av studiene, i en periode med lav arbeidsledighet og høy inflasjon og prisvekst. For å møte denne nye virkeligheten har vi gjennomført et stort løft sammen med SV på studentøkonomien. Det gir til sammen studentene 9000 kroner ekstra fra høsten 2023, i tillegg til at de har fått ekstra strømstøtte i to omganger. Dette er viktige grep for å bedre studentenes økonomi i dagens virkelighet, sier Borten Moe

I samme periode har gjennomsnittlig tid brukt på faglige aktiviteter gått tilsvarende ned.

– Her er det viktig at lærestedene følger opp, at de får opp læringsaktivitetene igjen etter pandemien og sørger for god kvalitet og intensitet i utdanningene, sier Borten Moe.

Følger opp med bredt møte om studentpolitikk

– Studiebarometeret føyer seg inn i rekken av undersøkelser og tilbakemeldinger fra studentene som tydelig viser at vi trenger en bred og grundig diskusjon om hvordan vi skal rigge studentpolitikken i årene fremover. Derfor har jeg i dag invitert studentorganisasjonene, fagmiljøer og relevante aktører i sektoren og utdanningskomiteen på Stortinget til et møte om studentpolitikk og studentvelferd, sier Borten Moe.