1100 flere helt ledige i november

– Hovedbildet er at vi har lavere ledighet enn i fjor på samme tid, samtidig som vi nå har hatt to måneder med flere arbeidsledige. Det er fortsatt tøffe tider på arbeidsmarkedet og regjeringen har satt inn en rekke tiltak for å få flere i jobb, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Den største økningen har kommet i oljeomstillingsfylkene Rogaland og Hordaland. 

– Regjeringen holder trykket oppe og legger til rette for at det blir skapt nye jobber til folk. Innsatsen rettes mot regioner med økt ledighet. Det er fortsatt NAV-penger i kassa til omstillingsmidler for bedrifter som sliter, sier statsråden. 

Ledigheten er nå 2,8 prosent mot 2,9 i november i fjor. 

Hauglie viser også til Statistisk sentralbyrås prognose 1. desember, som anslår noe lavere arbeidsledighet gjennom 2017.  

 

Fakta om ledigheten i november

  • Ved utgangen av november var det registrert 78 157 helt ledige.
  • I tillegg deltok 20 331 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak.
  • Antall helt ledige er 1 prosent lavere enn på samme tid i fjor og summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er 3 prosent høyere enn på samme tid i fjor. 
Til toppen