1 million kr til å styrke barn og unges kunnskap om sjømatnæringen

- Satsing på barn og unge er den viktigste investeringen vi kan gjøre for fremtidens sjømatnæring. Vi vil gi barn og unge et innblikk i hva sjømatnæringen tilbyr av muligheter for naturvitenskaplige og teknologiske fag, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

-Satsing på barn og unge er den viktigste investeringen vi kan gjøre for fremtidens sjømatnæring. Vi vil gi barn og unge et innblikk i hva sjømatnæringen tilbyr av muligheter for naturvitenskaplige og teknologiske fag, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet har satt av 1 million kroner til tilskudd til utvikling av fem nye marine moduler innenfor Newton-konseptet, som er undervisningsopplegg på alle læringsnivåer med fokus på de naturvitenskapelige fagområdene.

Undervisningsmodulene vil være knyttet til marine fagområder som i dag ikke har utviklet et eget undervisningsopplegg. Det vil i tillegg være mulig å søke om midler til innkjøp av utstyr som er nødvendig for å kunne ta i bruk marine Newton-moduler.

-Gjennom Newton får vi anledningen til å vise barn og ungdom de brede og varierte behov for realkunnskap som finnes i sjømatnæringen. Jeg oppfordrer alle våre Newton-rom, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og næringsliv til å søke, sier fiskeriministeren.

Fristen for å søke om tilskudd er 1.september og utvelgelsen vil skje i nært samarbeid med First Scandinavia.

Les utlysningsteksten og kriteriene for å søke her.

Til toppen