10 000 lærere har søkt om videreutdanning

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Til tross for to år med pandemi og en vinter med høyt sykefravær, ønsker 10 000 lærere å ta videreutdanning neste skoleår. Aldri før har flere ønsket faglig påfyll i de praktiske og estetiske fagene.

Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet. 

–  Jeg er glad for at så mange lærere søker om videreutdanning. Det vil gi enda bedre og tryggere lærere, og bidra til at barna våre lærer og trives bedre på skolen. Søkertallene viser at det er stor interesse for etter- og videreutdanning, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Da søkefristen gikk ut 1. mars hadde 10 000 lærere søkt om videreutdanning.

Det er langt flere søkere totalt enn det er «plass til», selv om det er 7,5 prosent færre søkere enn i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak færre søkere innen matematikk, engelsk og norsk. Samtidig er det en økning i søkertallene til spesialpedagogikk og praktiske og estetiske fag.

I mai vil 5500 av de som søkte få tilbud om videreutdanning. 

– Vi har varslet at vi vil fjerne kompetansekravene for å kunne undervise i matematikk, engelsk og norsk for lærere utdannet før 2014. Dette gir en god mulighet til å gi flere videreutdanning i  andre fag og områder, som vi ser at det er ettespørsel etter. Tidligere kartlegginger viser at mange lærere mangler kompetanse i fagene de underviser i. I 2022 ønsker vi å tilby flere videreutdanning i de praktiske og estetiske fagene, og derfor er jeg fornøyd med at flere har søkt disse fagene, sier Brenna.

Skoleeier må godkjenne søknader

Søkingen til praktiske og estetiske fag har aldri vært høyere. Den har økt fra 512 i fjor til 674 søkere i år.

– Nå er det veldig viktig at kommunene og andre skoleeiere godkjenner søknadene, slik at lærerne kan gå videre i opptaket til de enkelte videreutdanningstilbudet. Jeg håper kommunene prioriterer lærerne som vil fordype seg mer i praktiske og estetiske fag. Undersøkelser og tilbakemeldinger viser at vi trenger å styrke kompetansen i disse fagene, sier Brenna.

Et annet fag som peker seg ut er spesialpedagogikk. Der har antallet søkere økt, fra 1097 i fjor til 1676 i år.

Færre barnehagelærere har søkt

Det er 14 prosent færre barnehagelærere som har søkt videreutdanning sammenlignet med i fjor, men det er flere som har søkt enn de 1 150 som vil få tilbud om videreutdanning. En forklaring på nedgangen kan være at pandemien og den tøffe vinteren med høyt sykefravær har ført til at færre ønsker å ta videreutdanning til høsten.

Søkningen til spesialpedagogikk har imidlertid økt noe fra 398 til 431.

Det kan fortsatt skje endringer i søkertallene som følge av at barnehage- og skoleeier kan innhente nye søkere innen 15. mars.