10 000 nye frøprøver til Svalbard Globale frøhvelv

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

De siste dagene er det lagt inn 10 000 nye frøprøver i Svalbard Globale frøhvelv. I forsendingen som i denne omgangen har kommet til Longyearbyen er det blant annet en første deponering av frø fra en genbank i Bulgaria

Frøene ankommer frøhvelvet på såkalt ”svart-boks” vilkår.

Frøene ankommer frøhvelvet på såkalt ”svart-boks” vilkår. (Foto: LMD)

Svalbard Globale frøhvelv gir verdens genbanker et trygt sikkerhetsnettverk der de kan lagre duplikater fra sine egne samlinger. Frøene ankommer frøhvelvet på såkalt ”svart-boks” vilkår, som betyr at frøene kun kan tas ut av hvelvet av institusjonene som deponerer dem. Denne uken er det lagt inn 10 000 ulike frøprøver fra: 

  • Institute for Plant Genetic Resources, K.Malkov - Bulgaria
  • Georgia State Agrarian University - Georgia
  • International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) - Internasjonal  genbank (India)
  • The World Vegetable Center (AVRDC) - Internasjonal  genbank (Taiwan)
  • Center for Tropical Agriculture - Internasjonal  genbank (Colombia)

Svalbard Globale frøhvelv ligger omtrent 1 kilometer i luftlinje fra Longyearbyen flyplass, og er et fjellanlegg som er sprengt inn i permafrosten (minus 3-4 grader Celsius). Anlegget er designet for en tilnærmet ”uendelig” levetid. Frøhvelvet består av tre separate fjellhaller som hver har lagringskapasitet til 1,5 millioner frøprøver. Ved hjelp av eget kjøleanlegg drevet med strøm fra det lokale energiverket skal det holde en konstant innetemperatur på minus 18 grader Celsius. Hallen rommer lagerreoler der de forhåndspakkede eksemplarene av frøprøver fra depositørene er plassert. Drøyt 830 000 frøprøver er per i dag deponert i frøhvelvet.

Ankomsttunellen inn til de tre fjellhallene hvor frøene lagres er drøye 100 m lang.
Ankomsttunellen inn til de tre fjellhallene hvor frøene lagres er drøye 100 m lang. (Foto: Matthias Heyde)

Landbruks- og matdepartementet har det overordnete ansvaret for Svalbard Globale frøhvelv.  Driften forvaltes gjennom et samarbeid mellom Landbruks- og matdepartementet, Global Crop Diversity Trust (GCDT) og Nordisk Genressurssenter ( NordGen).