10 millioner ekstra til kollektivsatsing i Grenland

– Bedre kollektivtilbud gir bedre fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Det kommer alle trafikanter til gode. Vi gir nå Skien og Porsgrunn en ekstra håndsrekning for å øke kollektivsatsingen i byen. Grenland tildeles nå 10 millioner kroner ekstra i 2015 som følge av budsjettforliket i Stortinget. Midlene kommer i tillegg til de 60 millioner kronene som er utbetalt tidligere i år, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Grenland, i likhet med andre storbyområder, mottar i dag statlige midler innenfor "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene". Med 10 millioner kroner ekstra, får byene Skien og Porsgrunn totalt 70 millioner kroner i belønningsmidler i 2015.

Byområdet skal bruke midlene til tiltak for kollektivtrafikanter, syklister og gående.

Krav til effekt

Samferdselsdepartementet stiller krav til byområdene som har avtale, og effekten av innsatsen skal rapporteres hvert år. Belønningsordningen for kollektivtransport premierer tiltak med dokumentert effekt.

Formålet med belønningsordningen

Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser.

Til toppen