Kommuneproposisjonen

100 millionar kroner til kommunar som tapar på gradert basistilskot

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

143 kommunar får i 2024 til saman 100 millionar kroner i kompensasjon for tapa etter at førre regjering tok frå dei deler av basistilskotet.

Då førre regjering ville slå saman kommunar endra dei òg reglane for basistilskotet. Mange kommunar har blitt straffa for at dei ikkje slo seg saman, ved at dei ikkje får full kompensasjon for smådriftsulemper i inntektssystemet.

I Hurdalsplattforma varsla regjeringa at den vil fjerne desse delane av inntektssystemet, men ei større omlegging vil først bli behandla i 2024. For å bøte på ulempa vil regjeringa i 2024 fordele 100 millionar kroner til dei kommunane som tapar mest på gradert basistilskot, som ordninga heitar.

– Denne kompensasjonen er eit viktig signal til kommunane om at regjeringa følger opp lovnaden frå Hurdalsplattforma, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Kompensasjonen går til kommunar som har netto tap på meir enn 300 kroner per innbyggjar på denne graderinga. I 2024 blir dei kompensert for om lag 1/3 av tapet utover 300 kroner per innbyggar. For nokre kommunar utgjer dette millionbeløp, mens det for andre blir ein del mindre. Endeleg fordeling av kompensasjonen blir lagt fram i statsbudsjettet til hausten. Foreløpige anslag viser at det er 143 kommunar som vil få kompensasjon i 2024. Kompensasjonen er eittårig, og blir gitt med særskilt fordeling i 2024.

Regjeringa vil legge fram ein heilskapleg gjennomgang av inntektssystemet for kommunane i ei eiga melding til Stortinget våren 2024, med mål om å at nytt inntektssystem for kommunane får verknad frå og med 2025. Regjeringa vil vurdere utforminga a

v basiskriteriet i forbindelse med den heilskaplege gjennomgangen av inntektssystemet.

Kompensasjon gradert basiskriterium - anslag fordeling 100 mill.

Last ned oversikten her(XSLX)

Fylkesfordeling

Kommune Anslag kompensasjon gradert basis  Antall kommuner med kompensasjon Antall kommuner i fylket
  (1000 kr) (antall) (antall)
3 Oslo 0 0 1
11 Rogaland 4 913 8 23
15 Møre og Romsdal 12 095 17 26
18 Nordland 5 698 14 41
30 Viken 18 539 21 51
34 Innlandet 22 796 28 46
38 Vestfold og Telemark 5 277 9 23
42 Agder 11 093 14 25
46 Vestland 7 615 12 43
50 Trøndelag 7 440 13 38
54 Troms og Finnmark 4 533 7 39
Sum 100 000 143 356

 

Tabellforklaring:         
Kolonne 1:  Innbyggere per 1. juli 2022    
Kolonne 2 og 3:  Kompensasjon (1/3) for tap utover 300 kroner per innbygger på innføringen av gradert basiskriterium. Anslag basert på statsbudsjettet for 2023. 1000 kr (kol. 2) og kroner per innbygger (kol. 3). 
         
Fylke Kommune Innbyggere per 1.7.22 Anslag kompensasjon gradert basis 
    kol. 1 kol. 2 kol. 3
      (1000 kr) (kr pr innb)
  1111 Sokndal 3 284 856 261
  1112 Lund 3 190 701 220
  1114 Bjerkreim 2 831 713 252
  1122 Gjesdal 12 261 247 20
  1127 Randaberg 11 540 700 61
  1130 Strand 13 357 128 10
  1135 Sauda 4 526 1 106 244
  1145 Bokn 853 462 542
Rogaland   51 842 4 913  
         
  1514 Sande 2 420 274 113
  1515 Herøy 8 809 759 86
  1516 Ulstein 8 745 1 085 124
  1517 Hareid 5 203 1 642 316
  1520 Ørsta 10 893 368 34
  1525 Stranda 4 463 332 74
  1528 Sykkylven 7 599 1 121 148
  1531 Sula 9 601 968 101
  1532 Giske 8 645 805 93
  1535 Vestnes 6 978 760 109
  1539 Rauma 7 093 370 52
  1547 Aukra 3 590 866 241
  1554 Averøy 5 839 638 109
  1557 Gjemnes 2 662 465 175
  1563 Sunndal 7 052 885 125
  1566 Surnadal 5 865 537 92
  1577 Volda 10 742 219 20
Møre og Romsdal   116 199 12 095  
         
  1812 Sømna 1 983 53 27
  1813 Brønnøy 7 776 791 102
  1820 Alstahaug 7 338 1 120 153
  1822 Leirfjord 2 259 571 253
  1824 Vefsn 13 315 48 4
  1840 Saltdal 4 643 670 144
  1841 Fauske 9 625 575 60
  1853 Evenes 1 321 150 113
  1859 Flakstad 1 211 177 146
  1860 Vestvågøy 11 526 115 10
  1865 Vågan 9 751 242 25
  1866 Hadsel 8 132 289 35
  1868 Øksnes 4 503 420 93
  1870 Sortland 10 505 480 46
Nordland   93 888 5 698  
         
  3011 Hvaler 4 781 928 194
  3012 Aremark 1 318 412 313
  3013 Marker 3 622 932 257
  3015 Skiptvet 3 854 1 539 399
  3016 Rakkestad 8 339 978 117
  3017 Råde 8 297 1 089 131
  3018 Våler 5 994 1 140 190
  3028 Enebakk 11 269 507 45
  3032 Gjerdrum 7 136 1 455 204
  3037 Hurdal 2 933 1 009 344
  3038 Hole 6 853 1 153 168
  3040 Nesbyen 3 295 989 300
  3041 Gol 4 735 1 278 270
  3042 Hemsedal 2 610 77 30
  3043 Ål 4 709 919 195
  3044 Hol 4 475 603 135
  3045 Sigdal 3 476 210 60
  3046 Krødsherad 2 200 664 302
  3050 Flesberg 2 708 749 276
  3053 Jevnaker 6 949 1 310 188
  3054 Lunner 9 220 601 65
Viken   108 773 18 539  
         
  3412 Løten 7 803 1 150 147
  3414 Nord-Odal 5 019 966 193
  3415 Sør-Odal 8 010 761 95
  3416 Eidskog 6 026 1 065 177
  3417 Grue 4 550 1 036 228
  3418 Åsnes 7 199 812 113
  3419 Våler 3 766 1 130 300
  3422 Åmot 4 164 543 130
  3426 Tolga 1 530 547 357
  3427 Tynset 5 611 757 135
  3428 Alvdal 2 451 762 311
  3430 Os 1 862 748 402
  3431 Dovre 2 471 340 138
  3434 Lom 2 214 434 196
  3435 Vågå 3 578 807 226
  3436 Nord-Fron 5 603 1 068 191
  3437 Sel 5 538 609 110
  3438 Sør-Fron 3 146 1 502 478
  3439 Ringebu 4 396 1 065 242
  3440 Øyer 5 149 1 231 239
  3441 Gausdal 6 091 948 156
  3443 Vestre Toten 13 630 134 10
  3447 Søndre Land 5 538 527 95
  3448 Nordre Land 6 544 748 114
  3450 Etnedal 1 232 361 293
  3451 Nord-Aurdal 6 417 966 151
  3452 Vestre Slidre 2 118 1 077 508
  3453 Øystre Slidre 3 245 700 216
Innlandet   134 901 22 796  
         
  3808 Notodden 13 024 150 12
  3812 Siljan 2 367 1 576 666
  3814 Kragerø 10 402 662 64
  3816 Nome 6 528 902 138
  3817 Midt-Telemark 10 535 496 47
  3818 Tinn 5 530 94 17
  3819 Hjartdal 1 564 506 324
  3820 Seljord 2 905 547 188
  3821 Kviteseid 2 415 343 142
Vestfold og Telemark   55 270 5 277  
         
  4201 Risør 6 804 1 131 166
  4206 Farsund 9 744 685 70
  4207 Flekkefjord 9 107 710 78
  4211 Gjerstad 2 430 1 064 438
  4212 Vegårshei 2 122 769 362
  4213 Tvedestrand 6 137 1 003 163
  4214 Froland 6 133 1 118 182
  4215 Lillesand 11 330 535 47
  4216 Birkenes 5 356 1 093 204
  4218 Iveland 1 336 844 632
  4219 Evje og Hornnes 3 693 927 251
  4225 Lyngdal 10 736 110 10
  4226 Hægebostad 1 717 403 235
  4227 Kvinesdal 6 028 702 117
Agder   82 673 11 093  
         
  4611 Etne 4 035 706 175
  4612 Sveio 5 746 739 129
  4615 Fitjar 3 158 1 089 345
  4622 Kvam 8 500 441 52
  4623 Samnanger 2 506 947 378
  4628 Vaksdal 3 873 313 81
  4630 Osterøy 8 163 501 61
  4632 Austrheim 2 876 1 300 452
  4643 Årdal 5 176 987 191
  4646 Fjaler 2 846 89 31
  4650 Gloppen 5 899 495 84
  4651 Stryn 7 251 10 1
Vestland        
         
  5014 Frøya 5 330 111 21
  5021 Oppdal 7 128 1 203 169
  5025 Røros 5 573 974 175
  5027 Midtre Gauldal 6 074 182 30
  5029 Skaun 8 369 809 97
  5031 Malvik 14 487 37 3
  5032 Selbu 4 094 547 134
  5036 Frosta 2 628 1 010 384
  5045 Grong 2 286 436 191
  5047 Overhalla 3 825 989 259
  5053 Inderøy 6 831 728 107
  5057 Ørland 10 454 78 7
  5061 Rindal 1 974 337 171
Trøndelag   79 053 7 440  
         
  5405 Vadsø 5 572 1 414 254
  5406 Hammerfest 11 248 235 21
  5411 Kvæfjord 2 861 667 233
  5416 Bardu 3 981 584 147
  5417 Salangen 2 085 261 125
  5419 Sørreisa 3 391 1 187 350
  5444 Sør-Varanger 9 896 185 19
Troms og Finnmark   39 034 4 533  
         
  Sum 1 534 365 100 000