110 millioner til sammenslåinger

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kunnskapsdepartementet tildeler 110 millioner kroner til de fire institusjonene i universitets- og høyskolesektoren som fusjonerte fra 1. januar 2016.

  • Nord universitet får 27 millioner kroner.
  • Høgskolen i Sørøst-Norge får 27 millioner kroner.
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet får 27 millioner kroner.
  • Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet tildeles 29 millioner kroner, som også skal bidra til å dekke universitetets bistand til Samisk høgskole med administrative funksjoner og kapasitet.

Pengene skal gå til å gjennomføre sammenslåingene. Kunnskapsdepartementet tildelte totalt 57,5 millioner kroner til disse institusjonene i statsbudsjettet for 2015. Nå får disse institusjonene 110 millioner kroner i tillegg i 2016. 

– Regjeringen har gjennomført en omfattende reform i universitets- og høyskolesektoren, og disse pengene kommer godt med for å gjennomføre sammenslåingsprosessene. Det gjenstår også udisponerte midler som jeg håper å tildele nye sammenslåinger i løpet av året, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark har satt i gang en felles utredning av mulighetene ved en fusjon. Departementet støtter dette arbeidet med 2,5 millioner kroner.  Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole starter en mulighetsstudie for forpliktende samarbeid. Departementet støtter dette arbeidet med 2,5 millioner kroner.

Kunnskapsdepartementet vil komme tilbake til fordeling av de resterende pengene til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger (SAKS) for 2016.