Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

111 millioner til bedre bemanning i små private barnehager

376 små private barnehager får til sammen 111 millioner kroner til å øke bemanningen. – Foreldre skal være trygge på at det er nok ansatte på jobb til å ta godt vare på barna deres. Det øremerkede tilskuddet skal bidra til å øke bemanningen og sikre bærekraftig økonomi i små private barnehager, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Tidligere har det vært store forskjeller i barnehagenes bemanning. Bemanningsnormen, som ble innført i 2018, skal sikre at det blir flere ansatte i barnehager som tidligere hadde for lav bemanning. For barn under 3 år skal det være maks tre barn per voksen, og for barn over tre år skal det være maks seks barn per voksen.

I 2020 går tilskuddet i sin helhet til små private barnehager i kommuner som ikke oppfyller bemanningsnormen.

Vil ha et mangfold av barnehager

– Vi ønsker et mangfold av små og store barnehager, både private og kommunale. Vi ser at de små barnehagene ikke har like stor økonomisk handlefrihet til å oppfylle bemanningskravet. Derfor går tilskuddet nå til disse, sier Melby.

Bemanningskravet har vært varslet lenge. Kravet var i gjennomsnitt oppfylt og finansiert i de kommunale barnehagene ved innføring av normen. De private barnehagene får samme driftstilskudd som kommunale barnehager. Tilskuddet er beregnet ut fra utgifter i kommunens egne barnehager. De fleste private barnehager har derfor kunnet få lik bemanning som de kommunale uten økt tilskudd.

Det finnes imidlertid kommuner der de kommunale barnehagene ikke oppfyller bemanningskravet. Regjeringen innførte derfor et øremerket tilskudd i perioden 2018-2020 for å styrke innføringen av bemanningsnormen i små kommunale og private barnehager, i kommuner der bemanningskravet ikke var oppfylt. Kriteriene for hvilke barnehager som kvalifiserer for tilskudd er noe justert i 2020 sammenliknet med 2019. I 2020 går tilskuddet kun til små private barnehager siden stadig flere kommuner allerede oppfyller normen.

Nesten alle barnehager oppfyller bemanningsnormen

I 2019 oppfyller 94 prosent av barnehagene bemanningsnormen, noe som er en økning fra 75 prosent i 2018.

– Det er godt å se at stadig flere barnehager oppfyller bemanningsnormen. Derfor trapper vi også ned nivået på det øremerkede tilskuddet. Bemanningsnormen er nå langt på vei oppfylt i de fleste barnehagene, slik at nesten alle private barnehager kompenseres for bemanningsnormen gjennom de ordinære driftstilskuddene fra kommunen. Da er det ikke lenger grunnlag for å opprettholde det øremerkede statlige tilskuddet, sier Melby.

Mens tilskuddet til bemanningsnormen i 2019 var 263 millioner kroner, er det i 2020 på totalt 111 millioner kroner. 2020 er det siste året med øremerket tilskudd.

Barnehager som kvalifiserer for tilskudd vil motta om lag 290 000 kroner i 2020.

Oversikt over tildeling i 2020 per fylke: 

Agder

11 mill. kr

Innlandet

3 mill. kr

Møre og Romsdal

4 mill. kr

Nordland

8 mill. kr

Rogaland

4 mill. kr

Troms og Finnmark

4 mill. kr

Trøndelag

17 mill. kr

Vestfold og Telemark

13 mill. kr

Vestland

18 mill. kr

Viken

30 mill. kr

Til toppen