1200 færre helt ledige i januar

– Det er positivt at det totalt sett blir færre arbeidsledige, men vi trenger fortsatt vekst i sysselsettingen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Ved utgangen av januar var det registrert 88 200 helt ledige arbeidssøkere hos NAV. I tillegg deltok 20 200 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak. Det viser nye sesongkorrigerte tall fra NAV som ble publisert i dag. 

Justert for normale sesongvariasjoner var det en reduksjon i antall helt ledige på 1200 personer fra desember 2016 til januar 2017. Antall helt ledige i januar er 5 prosent lavere enn på samme tid i fjor og summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er 0,7 prosent lavere. 

– Fallet i antall helt ledige den siste måneden har kommet i store deler av landet, også i oljeomstillingsfylkene på Sør- og Vestlandet, sier statsråden og legger til: 

– Regjeringen fortsetter kampen mot arbeidsledigheten med kortsiktige tiltak for å holde hjulene i gang i regioner og bransjer som sliter. Samtidig legger vi til rette for langsiktig omstilling gjennom investeringer i kunnskap og infrastruktur.  I tillegg har vi et høyt nivå på arbeidsmarkedstiltakene. Dette vil lette overgangen til jobb for mange flere ledige. 

Fakta om ledigheten i januar 2017

  • Ved utgangen av januar var det registrert 88 200 helt ledige arbeidssøkere. Det gir en ledighetsrate på 3,2 prosent for helt ledige mot 3,4 på samme tid i fjor.
  • I forrige uke publiserte Statistisk sentralbyrå statistikk som viste at antall sysselsatte (antall personer i arbeidsfør alder som er i arbeid) hadde falt med 12 000 personer gjennom 2016. Neste uke legger Statistisk sentralbyrå fram nye sysselsettingstall.
Til toppen