15 etterretningsoffiserer ved Russlands ambassade i Oslo erklæres uønsket i Norge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– De 15 etterretningsoffiserene erklæres uønsket fordi de har bedrevet virksomhet som er uforenlig med deres diplomatiske status, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Regjeringens beslutning bygger på at den nye sikkerhetspolitiske situasjonen har ført til en økt etterretningstrussel fra Russland.

– Dette er et viktig tiltak for å motvirke og redusere omfanget av russisk etterretningsvirksomhet i Norge, og dermed sikre våre nasjonale interesser, sier Huitfeldt.

Tiltakene regjeringen nå har besluttet innebærer at 15 russiske etterretningsoffiserer, som har vært under diplomatisk dekke i Norge, nå blir erklært uønsket. De må forlate Norge innen kort tid. Vi vil ikke gi visum til etterretningsoffiserer som søker om visum til Norge.

– Russland utgjør den største etterretningstrusselen i Norge. Det tar vi på alvor, og vi tar nå grep for å motvirke russisk etterretningsvirksomhet her i landet. Vi vil ikke tillate at russiske etterretningsoffiserer opererer under diplomatisk dekke i Norge, sier utenriksministeren.

Aktiviteten til disse etterretningsoffiserene er fulgt med på over tid. Samtidig har trusselen fra russisk etterretningsaktivitet mot Norge økt på bakgrunn av den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen. Dette er bakteppet for beslutningen om å gå til dette skrittet nå.

Dagens beslutning kommer i tillegg til de tre russiske etterretningsoffiserene som måtte forlate Norge i april 2022.

Norge er ikke alene om å gjennomføre tiltak for å redusere omfanget av fordekt russisk etterretningsvirksomhet. Mange europeiske land har den siste tiden både redusert antallet russiske etterretningsoffiserer under diplomatisk dekke, og strammet inn sin visumpraksis overfor russiske etterretningsoffiserer.

– Jeg vil understreke at Norge ønsker normale diplomatiske relasjoner med Russland, og at russiske diplomater er velkomne i Norge. Det vi nå gjør retter seg utelukkende mot uønsket etterretningsvirksomhet. Vi ønsker å bevare en fungerende diplomatisk representasjon, men vil ikke akseptere at diplomatisk representasjon misbrukes til fordekt etterretningsvirksomhet, sier Huitfeldt.

Pressemeldingen på russisk i PDF-format: