Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

1,5 millioner til utstilling om energi og klima ved Norsk Oljemuseum i Stavanger

Norsk Oljemuseum i Stavanger ønsker å lage en helt ny utstilling om energi- og klimautfordringene. Regjeringen foreslår å bevilge et tilskudd på 1,5 millioner kroner for å kunne realisere en slik utstilling.

Dette er en av vår tids største globale utfordringer. Olje- og energidepartementet har mottatt søknad fra oljemuseet om tilskudd til en ny energi- og klimautstilling.

Den nye utstillingen skal handle om utfordringene verden og Norge står overfor som følge av økt energibehov og klimaendringer, forårsaket og forsterket av menneskelig aktivitet.

- En hovedutfordring for verden i dag er å få ned klimautslippene og samtidig møte et økende energibehov for en voksende befolkning. At Norsk Oljemuseum har en oppdatert, engasjerende og troverdig utstilling om dette temaet er positivt, og nært knyttet til historien oljemuseet er satt til å formidle. Jeg håper utstillingen vil gi både unge og voksne uten spesielle forkunnskaper økt kunnskap og interesse om disse viktige spørsmålene, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (FrP).

Det legges opp til at utstillingen blant annet skal ha innhold knyttet til menneskets energihistorie, konsekvenser av klimaendringene og økt energibehov, samt utfordringer og muligheter i det grønne skiftet.

Utstillingen har en samlet kostnadsramme på 5 millioner kroner. Foruten tilskudd fra staten bidrar Equinor og Norsk Oljemuseum selv i finansieringen av prosjektet.

Til toppen