Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

1750 flyktninger bosatt i løpet av årets tre første måneder

Tall fra integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) viser at det ved utløpet av mars er bosatt 1750 flyktninger så langt i år.

Det en økning på 35 prosent i forhold til samme tid i fjor og antallet som venter på bosetting i en kommune har gått ned for første gang på mange måneder.

- Dette er gode nyheter. For å redusere ventetiden i mottak for personer med innvilget oppholdstillatelse er det viktig at kommunene bosetter flyktningene så raskt som mulig. Det er særlig viktig for barna å komme over i en normal bosituasjon i sin nye hjemkommune, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne.

Bosetting av flyktninger er et samarbeid mellom staten og kommunesektoren. Partene er enige om å videreføre avtalen som ble inngått i april 2013. Staten ved IMDi har anmodet kommunene om å bosette 10706 flyktninger i 2014. Ved utløpet av mars har kommunene fattet vedtak om bosetting av 7527 flyktninger.

- Det betyr at vi fortsatt er langt unna målet. Jeg oppfordrer derfor kommunene om å bosette det antall flykninger de blir bedt om å ta i mot, sier Horne.

Til toppen