18,5 millioner til kommuner i Vestfold som slår seg sammen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir totalt 18,5 millioner kroner i tilskudd til kommuner i Vestfold som skal slå seg sammen. Tilskuddene går til ulike tiltak i byggingen av de nye kommunene, og gis fra ordningen for "veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen".

- Kommunene i Vestfold har gått foran i kommunereformen. Det går fra 14 til 6 kommuner i fylket. Tilskuddene til sammenslåingene i Vestfold vil hjelpe kommunene med å bygge noe nytt, og vil binde de nye kommunene bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget å opprette en tilskuddsordning for infrastrukturprosjekter i kommuner som skal slå seg sammen. Det ble lagt vekt på at bedre infrastruktur kan legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur.

Kommunene har kunnet søke om støtte til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak. Departementet har mottatt 41 søknader fra til sammen 106 kommuner. Vedtak om sammenslåing innen 1. juli har vært en forutsetning for å kunne motta tilskudd.

For 2016 gis det tilskudd til 14 sammenslåinger som involverer totalt 36 kommuner. Størrelsen på tilskuddene varierer mellom 1 og 5 millioner kroner.

Følgende gis i tilskudd til kommunene i Vestfold:

  • Larvik, Lardal: 4 millioner kroner, bredbånd til kommunal infrastruktur
  • Stokke, Andebu, Sandefjord: 5 millioner kroner, bredbånd til kommunal infrastruktur
  • Tjøme, Nøtterøy: 4 millioner kroner, digitalisering av tjenester
  • Hof, Holmestrand: 4 millioner kroner, utbedring av Dokka-krysset i Hof

I tillegg vil sammenslåingen av Svelvik og Drammen (Buskerud) få 1,5 millioner kroner til planlegging av sykkelvei mellom Drammen og Svelvik.

I forbindelse med behandlingen av kommuneproposisjonen for 2017 vedtok Stortinget å sette av 100 millioner kroner til ordningen i 2017. Disse midlene vil bli lyst ut senere. Kommuner som mottar tilskudd i 2016 vil kunne søke om tilskudd også i 2017.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00