Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 14

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina, biologiske våpen, Mali.

«We too are appalled by the reports coming out of the areas around Kyiv and other regions. We are deeply shocked by the atrocities committed against civilians in places that have been held by Russian forces, including Bucha»

Ambassadør Mona Juul
i Sikkerhetsrådet 5. april 2022 i møte om Ukraina

Tirsdag 5. april avholdt Sikkerhetsrådet åpen orientering om situasjonen i Ukraina, med særlig vektlegging av den humanitære krisen. Det var innledninger ved FNs generalsekretær, Antonio Guterres, lederen for FNs politiske avdeling, Rosemary Di Carlo, og FNs nødhjelpskoordinator, Martin Griffiths. Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, talte til Sikkerhetsrådet via videolink.

Generalsekretær Guterres gjentok at invasjonen av Ukraina er et brudd på internasjonal lov og FN-pakten. Han uttrykte forferdelse over bildene fra Butsja og ba om en uavhengig gransking. Han fokuserte videre på de globale økonomiske og humanitære konsekvensene av invasjonen. President Zelenskyj talte til Sikkerhetsrådet for første gang. Han ga en sterk og detaljert skildring av situasjonen i Ukraina og spesifikt i Butsja, og viste en video med meget sterke bilder.

5.april illustrasjon
Tirsdag 5. april avholdt Sikkerhetsrådet åpen orientering om situasjonen i Ukraina, med særlig vektlegging av den humanitære krisen.

I det norske innlegget ble det igjen påpekt at det er Russland som bærer ansvaret for situasjonen og det ble understreket at Russland må avslutte krigshandlingene og trekke troppene tilbake til eget territorium. Det ble uttrykt forferdelse over drap av sivile og andre forbrytelser i områder der russiske styrker har hatt kontroll.

Onsdag 6. april arrangerte Russland et uformelt møte (såkalt «Arria-møte») om biologiske våpenprogrammer, med situasjonen i Ukraina som bakteppe. Norge holdt et kort og kritisk innlegg hvor det ble påpekt at møtet må sees som et russisk forsøk på å trekke oppmerksomheten bort fra egne folkerettsbrudd i Ukraina, i tråd med pågående kampanjer for å spre feilinformasjon, tåkelegge og skape usikkerhet blant FNs medlemsland.

7.april Illustrasjon
Ambassadør Mona Juul i FNs sikkerhetsråd.

Torsdag 7. april avholdt Sikkerhetsrådet regulær, åpen orientering og lukkede konsultasjoner om situasjonen i Mali og FNs fredsbevarende operasjon i landet, MINUSMA. Orientering ble gitt ved El-Ghassim Wane, generalsekretærens spesialrepresentant for Mali. Kvinneaktivist og tidligere malisk minister, Bouaré Bintou Founé Samaké, orienterte også rådet. I tillegg deltok Malis FN-ambassadør, Issa Konfourou.

7.april illustrasjon 2
Torsdag 7. april avholdt Sikkerhetsrådet regulær, åpen orientering og lukkede konsultasjoner om situasjonen i Mali og FNs fredsbevarende operasjon i landet, MINUSMA.

Bakteppet for rådets møter om Mali har det siste halvannet året vært en stadig forverret og mer ustabil sikkerhetssituasjon, økte humanitære behov og betydelig politisk uro, bl.a. som resultat av to kupp. Flertallet av rådets medlemmer ga uttrykk for at situasjonen er urovekkende, og enkelte land, deriblant USA og Norge, tok også opp tilstedeværelsen til den russiske Wagner-gruppen. I det norske innlegget ble det også lagt vekt på betydningen av MINUSMA, og maliske makthavere ble oppfordret til å samarbeide med den fredsbevarende operasjonen.

 

Skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: