Norge i FNs sikkerhetsråd - uke 15

Saker som ble behandlet i Sikkerhetsrådet denne uken: Ukraina, koronapandemien og vaksinetilgang, Colombia, forebygging av seksualisert vold i konflikt, Jemen.

«It is clear that vaccines are not effective until people are vaccinated. And the disparity today is stark. While some countries are close to universal vaccination, others – including those affected by humanitarian crises – have only reached 5 %».

Ministerråd Siv Catrine Moe,
i Sikkerhetsrådet 11. april i møte om koronapandemien og vaksinetilgang

Mandag 11. april ble det avholdt åpen orientering om Ukraina, med særlig fokus på kvinners politiske deltakelse, samt krigens konsekvenser for kvinner og barn, herunder utdanning. Rådet ble orientert av leder for UN Women, Sima Sami Bahous, lederen for UNICEFs kriseprogram, Manuel Fontaine, og sivilsamfunnsrepresentanten Kateryna Cherepakha. Det norske innlegget understreket viktigheten av å sikre kvinners deltakelse og beskytte barns utdanning, samt bekymring for kvinner og barns liv og helse. Det ble uttrykt forferdelse over drap av sivile og andre forbrytelser i områder der russiske styrker har hatt kontroll. I forkant av møtet ga Norge en uttalelse til pressen om behovet for beskyttelse av barn i Ukraina og deres rett til utdanning. Norge sluttet seg også til et skriftlig nordisk innlegg.

Samme dag ble det avholdt en åpen orientering om implementering av resolusjonene 2532 (2020) og 2565 (2021), om covid-19 og vaksinetilgang i konfliktområder. Møtet ble ledet av statssekretær med ansvar for FN i britisk UD, Lord Tariq Ahmad. Undergeneralsekretær i FN og global koordinator for Vaccine Delivery Partnership, Ted Chaiban, ICRCs leder for kriseoperasjoner, Esperanza Martinez og Emmanuel Ojwang fra organisasjonen CARE i Sør-Sudan, orienterte rådet. Norge la i sitt innlegg vekt på at det er nødvendig med et systematisk krafttak for å sørge for at alle får tilgang til vaksiner – også de som bor i konfliktområder eller som er rammet av humanitære kriser. Det ble også påpekt at det er viktig at den humanitære bufferen i vaksinesamarbeidet COVAX fungerer som tiltenkt. Samtidig må lokale helsesystemer styrkes og helsearbeidere og -fasiliteter beskyttes.

Tirsdag 12. april avholdt Sikkerhetsrådet orientering og konsultasjoner om Colombia og FNs politiske oppdrag, UNVMC. Generalsekretærens spesialutsending til Colombia og leder for FNs politiske oppdrag i landet, Carlos Ruiz Massieu, orienterte Sikkerhetsrådet. Colombias president, Ivan Duque, deltok også i møtet. Norge la i sitt innlegg vekt på at Colombias fredsavtale er blant de mest inkluderende og helhetlige i verden. Det er derfor svært viktig at alle deler av avtalen gjennomføres. Også sammenhengen mellom klima, avskoging og konflikt ble belyst i innlegget.

Onsdag 13. april møttes Sikkerhetsrådets medlemmer for den årlige åpne debatten om forebygging av seksualisert vold i konflikt. Møtet var et av Storbritannias signaturarrangementer for måneden og deres spesialutsending, Lord Tariq Ahmad, ledet møtet. Sikkerhetsrådet fikk også høre fra generalsekretærens spesialrepresentant for seksualisert vold i konflikt, Pramila Patten, Nobelpris-vinner Nadia Murad, samt kvinnelige sivilsamfunnsrepresentanter fra Syria og Etiopia.

Møtet fokuserte på hvordan strafforfølging kan være et forebyggende verktøy. Rådets medlemmer trakk frem konkrete eksempler på hvordan dette kan se ut i praksis, gjennom bl.a. mobile domstoler, kapasitetsbygging av justissektoren og sikkerettssektoren, og viktigheten av å ta ofrenes perspektiv. Det ble rettet særlig fokus mot situasjonene i Etiopia og Syria. En rekke medlemmer viste også til Ukraina. Storbritannia lanserte formelt den såkalte Murad-koden under møtet. Norge oppfordret i sitt innlegg til å tørre å bruke, og investere i, verktøyene man vet virker. Det ble vist til eksempler fra Sør-Sudan og Irak. Det er ikke en mangel på rammeverk eller tiltak som hindrer større fremgang på feltet, men mangel på politisk vilje.

Torsdag 14. april ble det avholdt månedlig møte om Jemen i Sikkerhetsrådet. FNs spesialutsending Hans Grundberg redegjorde for siste utvikling, spesielt våpenhvilen som har kommet på plass etter tre måneder med forhandlinger og konsultasjoner. Våpenhvilen overholdes, men krever kontinuerlig forpliktelse fra partene og støtte fra regionen og det internasjonale samfunnet. FNs nødhjelpskoordinator Martin Griffiths viste til at våpenhvilen allerede hadde hatt positiv virkning på den humanitære krisen. Den gir økt håp for Jemens befolkning, selv om de humanitære behovene fortsatt er enorme, og disse krever økt finansiering og midler. Samtlige rådsmedlemmene støttet Grundbergs innsats og omtalte våpenhvilen i positive ordelag, samtidig som de oppfordret partene til å opprettholde denne. En politisk prosess må til for en langvarig fredelig løsning, og flere nevnte Grundbergs besøk til Sana'a og oppfordret Ansar Allah til å samarbeide. GCC (Gulf Cooperation Council) og Saudi-Arabia fikk ros for konferansen i Riyadh tidligere i april og opprettelsen av presidentrådet ble positivt omtalt. Rådsmedlemmene delte Griffiths’ bekymring for den fortsatt kritiske humanitære situasjonen og manglende finansiering av responsplanen. Det ble også uttrykt bred støtte til FNs plan for oljetankeren Safer og behovet for midler til denne.

Skriftlige produkter fra Sikkerhetsrådet denne uken: