Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

2,1 millioner til flere kvalifiserte lærere

Selv om ferske tall viser at Norge har fått flere lærere, er det fortsatt nesten 3800 ukvalifiserte lærere i hele landet. En del av disse har gjennomført deler av lærerutdanningen, men av ulike grunner ikke fullført. Nå får Høgskolen i Innlandet, Høgskolen i Østfold og Samisk høgskole til sammen 2,1 millioner kroner for å få flere til å fullføre grunnskolelærerutdanning.

- Vi ønsker at de som jobber i skolen, men ikke har fullført lærerutdanningen, skal få mulighet til å fullføre denne. Da får de en solid kompetanse og kan tilsettes fast i skolen. Alle elever skal møte kvalifiserte lærere. På den måten ruster vi dem for å møte morgendagens utfordringer, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

- Gode lærere er det viktigste for barnas læring, og regjeringen har systematisk satset på flere og bedre lærere i skolen. Siden 2013 har vi fått over 3400 flere lærerårsverk i grunnskolen, og innført kompetansekrav slik at elevene får lærere med faglig fordypning i matte, norsk og engelsk. Men vi trenger også en forsterket innsats for å sikre flere kvalifiserte lærere, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

I høst startet UiT- Norges arktiske universitet og Nord universitet opp en forsøksordning for personer som har begynt på, men ikke fullført hele lærerutdanningen. Der er om lag 50 personer i gang med å bli kvalifiserte lærere. Nå vil Nybø at flere universiteter og høyskoler skal lære av erfaringene i nord, og vurdere tilsvarende ordninger. Høgskolen i Innlandet får 1,3 millioner kroner til dette arbeidet, Høgskolen i Østfold får 500 000 og Samisk høgskole får 300 000 kroner.

Skreddersydd utdanning

Fordi studentene som er aktuelle for en slik ordning har ulike forutsetninger, må studieløpet tilpasses den enkelte. Noen mangler bare ett fag og kan gjøre ferdig lærerutdanningen på kort tid. For andre er tidsperspektivet lengre.

- Nå skal de tre høgskolene undersøke hvor mange i regionene som kan ha behov for et skreddersydd studietilbud til for å fullføre lærerutdanningen sin, og hva som kreves for å sette i gang en slik ordning. Målet er at skolene får enda flere kvalifiserte lærere, sier Nybø.

Forsøksordningen er tidsbegrenset, og alle som tas opp må fullføre fireårig grunnskolelærerutdanning innen 2025.