23. mars feires Nordens dag

Nordens dag er den store merkedagen for det nordiske fellesskapet, skriver kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

23. mars 1962 signerte de nordiske regjeringene Helsingforsavtalen – den såkalte 'grunnloven' for nordisk samarbeid. Avtalen sier blant annet at utdanningen skal omfatte undervisning om språk, kultur og alminnelige samfunnsforhold i de øvrige nordiske land. Nordens dag er derfor en flott anledning til å sette Norden på timeplanen i skolen og å flagge med de nordiske flaggene, slik mange kommuner gjør denne dagen.

Norden kjennetegnes ved et nært og tillitsfullt forhold på tvers av grensene. Vi omtaler hverandre ofte, ikke bare som naboer, men som søsken. Vi deler et geografisk område, har mange kulturelle likheter, og vi kan som oftest forstå hverandre. Vi er også en region forent i felles verdier og en felles, nordisk samfunnsmodell – som nå også er samlet i samme forsvarsallianse.

Det gode naboskapet kommer likevel ikke helt av seg selv – det må bygges og vedlikeholdes kontinuerlig. Det er blant annet viktig at forståelsen av nabospråkene utvikles fra vi er små – gjennom skolegangen, musikk, TV og film. Senere i livet kan man studere i et naboland eller kommunisere med en nordisk kollega, og fortsatt snakke sitt eget språk. Når vi snakker norsk, svensk og dansk, er vi over 20 millioner mennesker som kan snakke sammen på vårt eget språk.

Nordens dag er særlig en anledning til å la elever bli kjent med både nordiske nabospråk og Norden som hjemmeområde, eksempelvis med undervisningsmateriell fra Foreningen Norden og den digitale plattformen Norden i skolen.

Vi ønsker alle en strålende Nordens dag, der vi feirer og bygger samholdet i Norden!

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim