270 millioner kroner til forskning og innovasjon

BIONÆR har utlyst prosjektmidler for nye prosjekter i 2016. Det er satt av inntil 270 millioner kroner til forskerprosjekter og innovasjonsprosjekter i 2016.

Årets forskerutlysning gjennom BIONÆR er like tematisk åpen som i fjor, med enda tydeligere prioritering av muligheter, verdiskaping og kretsløp. Utlysningen av innovasjonsprosjekter viderefører blant annet samarbeidet med Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. 

Det er satt av inntil 180 millioner kroner til forskerprosjekter, og inntil 90 millioner kroner til innovasjonsprosjekter. I tillegg kommer inntil 45 millioner kroner fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, tidligere kjent som FFL/JA. Utlysningen av innovasjonsprosjekter er åpen for bedrifter og næringsorganisasjoner innenfor sjømat, næringsmiddelindustri, jordbruk, skogbruk og treindustri.

Skissefristen for forskerprosjekter er 6. mai. Søknadsfristen for forskerprosjekter er 9. september.

Fristen for frivillige skisser for innovasjonsprosjekter er 6. mai. Søknadsfristen for innovasjonsprosjekter er 14. oktober. 

Om BIONÆR

Forskningsrådets program BIONÆR har som hovedmål å utløse forskning og innovasjon for verdiskaping i norske biobaserte næringer. BIONÆR skal arbeide brukerorientert og i kontinuerlig læringsmodus for å løse utfordringer gjennom finansiering av forskning og innovasjon for å fremme bioøkonomien. Landbruks- og matprogrammet er hovedfinansiør av BIONÆR. 

Til toppen