3 av 4 fikk læreplass i 2020

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Nye tall viser at det kun var 2 prosentpoeng færre søkere som fikk læreplass i 2020 sammenlignet med året før. – Dette viser at regjeringens tiltak for lærlinger under koronapandemien har fungert, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Under pandemien har regjeringen satt i gang en rekke tiltak for lærlingene.

- Det er veldig bra å registrere at de tiltakene har fått betydning. Uten disse tiltakene hadde det trolig vært enda flere som hadde blitt permitterte og færre søkere hadde fått læreplass, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I vår ble det gjennom Utdanningsløftet bevilget 350 millioner kroner til tiltak for lærlinger. Det omfatter 175 millioner kroner som fylkeskommunene kunne bruke til å rekruttere lærebedrifter eller andre stimuleringstiltak for hardt rammede lærefag. Fordi situasjonen for lærlingene fortsatt er usikker, vil det være tiltak også i 2021.

Svak nedgang, men fortsatt 3 av 4 som får læreplass

28 800 elever søkte om å få læreplass i fjor. Ved utgangen av 2020 hadde 76 prosent fått plass. Det er en nedgang på to prosentpoeng fra 2019 som tilsvarer 460 yrkesfagelever. Selv om det var en nedgang i alle utdanningsprogram, er den ikke overraskende størst i restaurant- og matfag. Det viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet (Udir)

I tillegg fikk 3 prosent av søkerne en opplæringskontrakt med en bedrift. Dette er kontrakter med mål om kompetanse på et lavere nivå enn fag- og svennebrev. Videre startet 4,5 prosent fagopplæring i skolen, en liten økning fra året før. Dette er et tilbud for dem som ikke får læreplass.

– Regjeringen har en stor satsing på yrkesfag og lærlinger, men vi er ikke i mål. Fortsatt er det for mange som sliter med å fullføre opplæringen, eller som ikke får tilbud om læreplass. Derfor skal vi denne våren legge frem en ny stortingsmelding om videregående opplæring. Her skal vi se på hvordan vi kan få enda flere til å få en læreplass for å oppnå relevant yrkeskompetanse og erfaring, sier Melby.

Flest får læreplass i Rogaland og Troms og Finnmark

I Rogaland og Troms og Finnmark fikk over 81 prosent av søkerne en lærekontrakt, mens 69 prosent fikk lærekontrakt i Agder.

Sammenlignet med 2019, har andelen søkere som har fått læreplass gått ned i 9 av 11 fylker. Kun Troms og Finnmark og Vestfold og Telemark har hatt en økning.

Mange permitterte lærlinger

 Under koronapandemien har mange lærlinger vært helt eller delvis permittert. I januar er det litt over 400 lærlinger som er permittert. Det er betydelig færre enn i april da

4 400 var permittert, men en tredobling sammenlignet med tallene fra midten av november. Dette har sammenheng med at smitteverntiltakene er skjerpet.

Nesten 80 prosent av de permitterte lærlingene er fra utdanningsprogrammet restaurant og matfag. Oslo har rundt halvparten av de permitterte lærlingene, også der er det fagbrevene innenfor restaurant og matfag som er hardest rammet.   

- Det viktigste nå er å sørge for at flest mulig skal få en læreplass og at de som har en læreplass får beholde den. Det er mange lærlinger som har det tøft, og jeg skal gjøre det jeg kan for at lærlingene skal komme seg gjennom dette, sier Melby.

Flere tall på hvordan koronapandemien har påvirket lærlingenes situasjon kommer senere i vinter.