Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

30 millioner til Altinn

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Brønnøysundregistrene med 30 millioner kroner. Pengene skal dekke utgifter til drift og forvaltning av Altinn.

Forslaget kommer som en del av nysalderingen av statsbudsjettet for 2019.

Tilleggsbevilgningen skal i hovedsak dekke merutgifter til drift og forvaltning fra 2018. Altinn vil fra nyttår inngå som en del av Digitaliseringsdirektoratet, med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som ansvarlig departement. For å komme i balanse foreslår Nærings- og fiskeridepartementet å bevilge penger til Brønnøysundregistrene som skal dekke dette overforbruket.

– Det er viktig å komme i budsjettmessig balanse før Altinn overføres til Digitaliseringsdirektoratet, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Brønnøysundregistrene må til enhver tid må tilpasse virksomheten til de budsjettrammene som Stortinget har bevilget.

– Vi må se nærmere på hvordan vi kan unngå situasjoner der Brønnøysundregistrene bruker mer penger enn de har. Departementet trenger også et bedre grunnlag til å vurdere den samlede økonomiske situasjonen for etaten i årene som kommer. Vi setter derfor i gang en ekstern gjennomgang av registrenes økonomiske situasjon og rutiner, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gjennomgangen lyses nå ut med sikte på oppstart tidlig i 2020.