370 millioner til fylkene for å skaffe flere læreplasser

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

– Norge trenger mange flere fagarbeidere for å bygge den moderne velferdsstaten og en industri i verdstoppen. Hvert år står flere tusen ungdommer uten den læreplassen de trenger for å fullføre videregående opplæring. Derfor gir vi fylkene penger til å skaffe flere læreplasser, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

Bilde av Tonje Brenna
Foto: Petra Gjemmestad

Pengene skal gå til å styrke arbeidet med å kvalifisere elever til læreplass, formidle læreplasser og skaffe flere læreplasser. De kan blant annet brukes til å etablere tidlig samarbeid mellom skoler og bedrifter for å skaffe relevante praksisplasser for elever, der målet er fast læreplass.

– Bedriftene trenger lærlinger som er godt kvalifisert til å gjennomføre læretida og bli gode fagarbeidere. Lærlingene trenger bedrifter som satser på dem fra de går ut av videregående til de står med fagbrevet i hånda. Det gjøres mye godt arbeid med dette i fylkene allerede, og vi vil bidra til at enda flere får læreplass og tar fagbrev som arbeidslivet har behov for, sier Brenna.

I Hurdalsplattformen sier Regjeringen at den ville sikre læreplass til alle ungdommer som er kvalifisert etter Vg2, blant annet gjennom å styrke oppfølginga av ungdom i overgangen fra skole til læretid. Tilskuddet vil kunne støtte lokale initiativ til læreplassgarantier, for eksempel læreplassgaranti innenfor en bransje eller et bestemt fagbrev.

– Fylkeskommune har i samarbeid med arbeidslivet gjort en fantastisk jobb med å skaffe læreplasser, selv om pandemien gjorde det krevende for bedrifter å holde på lærlingene. Vi har øremerka pengene, og nå må fylkene sammen med elev- og lærerorganisasjonene og partene i arbeidslivet lokalt finne ut hva som gir best effekt, sier Brenna.

Satsinga følger opp den nye Samfunnskontakten for læreplasser (2022-2026), som har som mål at alle elever som er formelt kvalifisert, skal få læreplass.

Se oversikten

Fylkeskommune

Tilskudd (i 1 000 kr)

Oslo

33 373

Rogaland

35 390

Møre og Romsdal

20 266

Nordland

18 096

Viken

88 196

Innlandet

26 055

Vestfold og Telemark

29 531

Agder

22 266

Vestland

46 521

Trøndelag

32 666

Troms og Finnmark

17 641

Sum 

370 000