Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

49 rettsakter inn i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen fredag 8. november ble 49 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er forordningen om reform av det europeiske arbeidsformidlingsnettverket EURES.

Ambassadør Atle Leikvoll og nestleder Niels Engelschiøn på møtet i EØS-komiteen 8.november 2013. Foto: Olav Sem Berg

EURES er arbeidsformidlingsnettverket for arbeidssøkende i de 28 medlemslandene i EU, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein, samt Sveits. Nettverket består av Europakommisjonen og arbeidsmarkedsetatene i landene som deltar, og har blant annet fokus på mobilitet mellom landene.

EURES-nettverket ble etablert i 1993, og regelverket som ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen skal bidra til å styrke nettverket. Reformen har blant annet fokus på nye målgrupper, spesielt ungdom. Web-portalen til EURES skal omarbeides slik at den blir mer brukervennlig når det gjelder jobb-matching og tilgang til kompetansebaserte arbeidsmarkedsopplysninger.

Her er en oversikt over rettsaktene som ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 8. november.

EØS-komiteen gjorde også opp status for arbeidet med å redusere antallet utestående rettsakter som skal tas inn EØS-avtalen. Hittil i 2013 er 352 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen, og arbeidet med å redusere antallet utestående rettsakter fortsetter gjennom ulike tiltak.

På møtet gjorde man også opp status for gjennomgangen av behovet for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i EØS-området, slik avtalen om EØS-finansieringsordningen for 2009-2014 sier skal foretas ved slutten av femårsperioden. Gjennomgangen vil etter planen avsluttes på neste møte i EØS-komiteen.

Neste møte i EØS-komiteen er fredag 13. desember.

Til toppen