5 millioner kroner til digitalisering i nye Asker kommune

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tildelt nye Asker kommune 5 millioner kroner i tilskudd til utvikling av digitale tjenester i den nye kommunen. Tilskuddet er fra ordningen for "veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen".

- Når kommuner slår seg sammen er det en mulighet til å skape noe nytt. Tilskuddet vil hjelpe nye Asker kommune å utvikle gode digitale tjenester for innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget å opprette en tilskuddsordning for infrastrukturprosjekter i kommuner som skal slå seg sammen. Det ble lagt vekt på at bedre infrastruktur kan legge til rette for og forsterke effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur.

- Jeg vil gi honnør til politikere og ansatte i Asker, Hurum og Røyken for arbeidet de har gjort så langt med å danne nye Asker kommune. Forhåpentlig vil støtten til utvikling av digitale tjenester være et nyttig og fremtidsrettet bidrag i prosessen videre, sier Sanner.

Kommunene har kunnet søke om støtte til veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak. Departementet har mottatt 41 søknader fra til sammen 106 kommuner. Vedtak om sammenslåing innen 1. juli har vært en forutsetning for å kunne motta tilskudd.

For 2016 gis det tilskudd til 14 sammenslåinger som involverer totalt 36 kommuner. Størrelsen på tilskuddene varierer mellom 1 og 5 millioner kroner.

I forbindelse med behandlingen av kommuneproposisjonen for 2017 vedtok Stortinget å sette av 100 millioner kroner til ordningen i 2017. Disse midlene vil bli lyst ut senere. Kommuner som mottar tilskudd i 2016 vil kunne søke om tilskudd også i 2017.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00