58 rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 10. februar ble 58 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Norge orienterte også om at regjeringen har foreslått å oppheve overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania.

På møtet orienterte EU-ambassadør Atle Leikvoll EU-siden om at regjeringen 27. januar i år fremmet et lovforslag om å oppheve overgangsordningene for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania. Forslaget innebærer at arbeidstakere fra disse landene vil få samme tilgang til det norske arbeidsmarkedet som borgere fra EØS-land.

Overgangsordningene ble innført da Bulgaria og Romania ble medlem av EU og EØS i 2007. Les mer i pressemeldingen fra Arbeidsdepartementet. Island og Liechtenstein opplyste at deres overgangsordninger ble opphevet med virkning fra 1. januar 2012.

Ambassadør Leikvoll orienterte videre om aten bilateral avtale mellom Norge og Sveits på veterinærsiden som ble undertegnet i slutten av 2010 snart vil tre i kraft. Avtalen omfatter handel med levende dyr og animalske produkter. Både Norge (gjennom EØS-avtalen) og Sveits (bilateral avtale) har omfattende avtaler med EU som regulerer handelen med disse produktene.

Her kan du lese dagsorden for møtet med oversikt over rettsaktene som ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. I dette dokumentet (pdf) kan du lese mer om hver enkelt rettsakt.

Til toppen