59 rettsakter inn i EØS-avtalen

På møtet i EØS-komiteen 30. april ble 59 rettsakter vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Blant disse er en forordning om sprit.

Forordningen gir regler om definisjon, betegnelse, presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser for sprit. Den har som formål å sikre et høyt beskyttelsesnivå for forbrukere, forebygge villedende praksis, sikre gjennomsiktighet i markedet og redelig konkurranse.

Fra norsk side anser man at forordningen er viktig fordi betegnelsene ”norsk akevitt” og ”norsk vodka” videreføres som en beskyttet geografisk betegnelse i hele EØS-området. For de norske produsentene vil det være et markedsmessig fortrinn at norskprodusert akevitt og vodka kan omsettes med de beskyttede geografiske betegnelsene.

I tillegg får Norge også mulighet til å opprettholde forbudet mot å omsette alkoholsterke drikker som inneholder over 60 prosent alkohol til forbruker.  

Her kan du lese dagsorden for møtet med oversikt over alle rettsakter som ble vedtatt innlemmet. I dette dokumentet kan du lese mer om hver enkelt rettsakt.

Til toppen