593 millioner kroner til Norges idrettsforbund i 2014

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er i statsråd i dag tildelt 593 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål i 2014. Det er en økning på 13 millioner kroner fra 2013.

Tilskuddet til NIF omfatter grunnstøtte til NIFs sentraladministrasjon, idrettskretser og særforbund. NIF skal være en åpen og inkluderende organisasjon, og tilskuddet skal bidra til å utvikle aktiviteten som foregår lokalt i idrettslagene. Aktivitetstiltak for barn og ungdom er et prioritert område.

– Det er viktig å legge til rette for et godt aktivitetstilbud i regi av den frivillige idretten. Jeg er spesielt opptatt av at idretten utvikler aktiviteter som gjør det attraktivt  for barn og i særlig grad ungdom, å drive med organisert idrett. NIF har også en spesiell rolle siden de er den største barne- og ungdomsorganisasjonen i Norge, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Også tilskuddet til toppidrett styrkes i årets hovedfordeling av spillemidler.

– Tilskuddet gir grunnlag for å videreutvikle en etisk og faglig kvalifisert satsing på toppidrett, samt til forberedelser og deltakelse i de kommende olympiske og paralympiske vinterlekene i Sotsji. Økningen i tilskuddet til toppidretten gir videre et godt grunnlag for å styrke satsing for utøvere med nedsatt funksjonsevne, avslutter statsråd Widvey.

Til toppen