Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

6 til 7 milliarder kroner mer til kommunesektoren i 2016

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen foreslår en vekst i samlede inntekter på mellom 6 og 7 milliarder kroner til kommunene i 2016. - En solid og forutsigbar kommuneøkonomi er viktig for å sikre blant annet kunnskap i skolen og et godt sosialt sikkerhetsnett, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

- Vi ønsker sterke kommuner som gir gode velferdstjenester over hele landet. Kommunene får med dette opplegget et handlingsrom til å fortsette satsingen på kunnskap i skolen, trygge barnehager, kvalitet i omsorgen og ytterligere tiltak for å styrke rusomsorgen, sier Sanner, som i dag legger frem regjeringens forslag til det økonomiske opplegget for kommunene i 2016.

Kommunesektoren får mellom 4,5 og 5 milliarder kroner av veksten i frie inntekter. Av denne veksten er 400 millioner kroner lagt inn for å styrke arbeidet med oppbyggingen av rusomsorgen. 200 millioner kroner er begrunnet i behovet for en fortsatt styrking helsestasjon- og skolehelsetjenesten. 400 millioner kroner legges inn i 2016 for å bidra til mer fleksibelt barnehageopptak.

- Vi fortsetter å styrke det sosiale sikkerhetsnettet i kommunene, slik at flere løftes opp og færre faller utenfor. Regjeringen satser derfor spesielt på rustiltak og helsestasjons- og skolehelsetjenesten, sier Sanner.

Av veksten i frie inntekter får fylkeskommunene 500 millioner kroner. Av dette er 200 millioner kroner begrunnet i behovet for opprusting av fylkesveiene.

- Med forslaget for 2016 har vi styrket satsingen på fylkesveiene med til over 1,2 millarder kroner siden 2013. Bedre veier er viktig for å knytte landet bedre sammen og sikre vekst og verdiskapning i hele landet, sier Sanner.

Flere innbyggere og endret befolkningssammensetning gjør at kommunene må bygge ut tjenestetilbud som sykehjem, skoler og barnehager. Veksten i kommunenes inntekter tar hensyn dette.

Inntektsveksten gir kommunene rom for å styrke tjenestetilbudet, i tillegg til å dekke kostnader som følger av befolkningsutviklingen. Forslaget til vekst i kommuneøkonomien i 2016 er på nivå med gjennomsnittet for de senere år.

- Dette er et godt og forutsigbart opplegg for kommunesektoren som vil bidra til styrking av tjenestetilbudet i hele landet. Kommunene må likevel både prioritere mellom gode tiltak og jobbe for å forenkle, fornye og forbedre tjenestene, sier Sanner.

Endelig forslag til inntektsrammer kommer i statsbudsjettet i oktober.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00