6,2 millioner til utvikling av arktisk landbruk

Styret for forvaltning av midler til utvikling av arktisk landbruk har ferdigbehandlet andre søknadsrunde på midler til utvikling av arktisk landbruk. 6,25 millioner kroner er bevilget 16 prosjekter.

Fylkesmennene i Nord-Norge har gjennom jordbruksavtalen fått midler til utvikling av det arktiske landbruket.

Det har vært stor interesse for midlene. Samlet søknadsomfang var på 31 søknader og om lag 22,9 millioner kroner. Fylkesmennene i Nord-Norge har nå ferdigbehandlet andre søknadsrunde og har tildelt 6,25 millioner kroner til 12 ulike søkere og 16 prosjekter.

Midlene forvaltes som en felles programsatsing i samarbeid mellom de tre fylkesmannsembetene i Nord-Norge, Sametinget, næringsorganisasjonene i landsdelen og Nordland fylkeskommune.

Gård i vinterlandskap i Nord-Norge.
Styret for forvaltning av midler til utvikling av arktisk landbruk har bevilget 6,2 millioner fordelt på 16 prosjekter. (Foto: Torbjørn Tandberg)