66 millioner kroner i gaveforsterkning

Kulturinstitusjoner over hele landet mottar i disse dager 66 millioner kroner i gaveforsterkning fra regjeringen.

- Gaveforsterkningsordningen er med på å sikre mer penger til kunst og kultur, flere bidrag og et mer solid kulturliv. Når vi nå deler ut 66 millioner kroner fra nord til sør i landet, er det fordi de samme institusjonene har samlet inn over 260 millioner kroner fra private givere. Jeg vil gi en stor honnør til kunst- og kulturaktører over hele Norge som jobber hardt for å utvikle seg og sin institusjon, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Formålet med gaveforsterkningsordningen er å stimulere til privat finansiering av kunst og kultur gjennom pengegaver. Pengegavene utløser en gaveforsterkning til mottakeren og skal brukes til tiltak for å styrke mottakerens arbeid i tråd med virksomhetens kunst- og kulturfaglige formål og planer.

- Det gjør meg spesielt glad å se at alle landets regioner har flere aktører som har fått gaveforsterkning. Det er et klart tegn på at ordningen fungerer etter formålet, og når både store og små over hele landet. Dette er én av mange måter denne regjeringen bidrar til å utvikle kulturlivet i hele vårt langstrakte land, avslutter Raja.

Søknadene som nå har fått tilslag gjelder for perioden 1. januar til 30. juni 2021.

Fylkesoversikt:

  Fylke Gaveforsterkning i kroner
     
1 Oslo 28 500 743
2 Vestland 12 586 298
3 Vestfold og Telemark 6 122 202
4 Viken 5 746 064
5 Agder 3 399 487
6 Nordland 3 069 225
7 Innlandet 1 909 557
8 Rogaland 1 838 729
9 Trøndelag 1 148 030
10 Troms og Finnmark 1 051 250
11 Møre og Romsdal 614 630
     
  SUM 65 986 215

Detaljert oversikt over mottakere (.xlsx)