7000 innspill til læreplanskissene

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utdanningsdirektoratet har fått inn 7000 innspill til skisser for 49 læreplaner i skolen. – Vi er i gang med et viktig og omfattende arbeid med å fornye innholdet i skolen. Elevene skal møte en skole hvor de lærer og mestrer, der fagene blir mer relevante og fremtidsrettede. Det er bra at vi får debatt om skissene til nye læreplaner, og at ulike meninger kommer frem, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringen har med bred tilslutning i Stortinget satt i gang et omfattende arbeid for å gi skolen nye læreplaner høsten 2020. Utdanningsdirektoratet har i høst gjennomført en åpen høring på skisser som læreplangruppene har arbeidet frem, og i dag ble oppsummeringer av innspillene til skissene publisert. De endelige læreplanene skal på ny høring til våren.

Stort engasjement

I innspillsrunden ble det bedt om innspill på blant annet om læreplanene gir tydelig retning for det elevene skal lære, om de er fornyet og framtidsrettet i tilstrekkelig grad og om det er en god balanse mellom styring av innhold og lærerens handlingsrom. 

Innspillene viser at det er stort engasjement og delte meninger om fagskissene. Det er også forskjeller mellom fagene.

Høring i mars 2019

Læreplangruppene skal nå bruke innspillene i det videre arbeidet sitt. I mars vil endelige læreplanutkaster foreligge, og det vil bli gjennomført en offisiell høring. Kunnskapsdepartement vil etter høringen få Utdanningsdirektoratets anbefalinger til nye læreplaner. Læreplanene skal fastsettes høsten 2019, og de skal tas i bruk fra og med skoleåret 2020/21.

– Læreplanene skal legge til rette for at elevene får tid til å lære det aller viktigste Det brede engasjementet og de mange innspillene bidrar både til god forankring i skole-Norge og at læreplanene blir bedre. Før neste høring regner jeg med at det har skjedd en del endringer og forbedringer i læreplanene, sier Sanner

Les oppsummeringen på Utdanningsdirektoratets nettsider.